aktualne kalichCírkev československá husitská

AKTUÁLNĚ

b_270_180_16777215_00_images_articles_hanat.jpg
Velikonoční zpěv na vigilii vzkříšení podle agendy CČSH večer, kdy všichni křesťané zapálili ve 21:00 dle výzvy CČSH a ERC a ČBK svíce s chvalozpěvem oslavujícím Kristovo vzkříšení, které nás probouzí ze smrti do života.

b_270_180_16777215_00_images_articles_rychvald.jpg

Úvaha do tohoto veikonočního času naší emeritní biskupky sestry Jany Šilerové, nyní farářky ve slezském Rychvaldu.

b_270_180_16777215_00_images_articles_jneco.jpg

Kázání na texty: Iz 52, 13 – 53, 12; Žid 4, 14-16. 5, 7-9; Jan 18, 1 - 19, 42

b_270_180_16777215_00_images_articles_7JaapLSch2016_2.jpg

Biskupové Církve československé husitské Tomáš Butta, Jan Hradil, David Tonzar, Pavel Pechanec, Juraj Dovala, Rudolf Goebel a Filip Štojdl společnou výzvou oslovují nejen své věřící, ale také oba naše národy, Evropu a celý Svět, k návratu k tomu, „který miluje bez výhrad“. Děkují všem, kteří „bojují zápas své víry“ a „netouží jen po vyléčení nemoci, ale i po vzkříšení víry a lásky v každém z nás“.

b_270_180_16777215_00_images_articles_michl.jpg

Na Hod Boží velikonoční organizuje Sbor Alberta Schweitzera v pražské Michli online bohoslužbu s večeří Páně a s programem pro děti. Bohoslužba je k vidění živě od 10:00 na facebooku, později bude jistě také k vidění ze záznamu. Událost je anoncována na FB.

 

b_270_180_16777215_00_images_articles_krizek.jpg

Přímý přenos bohoslužby pod vedením bratra biskupa Davida Tonzara a sestry farářky Hany Tonzarové podle Tuháčkova misálu pro Velký pátek. Velkopáteční bohoslužba bude na dálku k poslechu a ke spoluprožití na stanici Vltava od 18.00.

Poslouchat můžete také on-line z adresy https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/vltava/18/2020-04-10

bratr patriarcha Tomáš Butta
bratr patriarcha Tomáš Butta

Papež František vyzval věřící ke společné modlitbě Otče náš ve středu 25. března 2020 ve 12 hodin a Konference evropských církví se k této výzvě v ekumenickém duchu připojuje.

Modlitba Páně je jedinečným darem a napříč časem a prostorem, dějinami i místem nás křesťany propojuje. Můžeme skrytého, nepostižitelného a svrchovaného Boha oslovovat „náš Otče“, jak tomu učí Ježíš své učedníky (Mt 6,9). Právě v situaci, kdy cítíme, že jsme Bohu vzdáleni, naléhavě prosíme, aby jeho království vstoupilo do naší blízkosti. Tato modlitba, předaná nám Ježíšem, je „denní“ modlitba, jak vyjadřuje slovo „dnes“. Modlíme se za chléb pro každý den, neboť jej potřebujeme pro náš život. Také prosíme za Boží odpuštění, ale spojené i s naším vzájemným odpouštěním, které také denně potřebujeme. V tomto čase zvláště naléhavě zaznívá vyslovení poslední prosby „zbav nás od zlého.“ Modlíme se, aby nás ani druhé Bůh nevydal na pospas zkoušce, která by byla nad naše síly, a aby nás chránil před mocí zla.

Modlitba Páně je vpravdě ekumenickou modlitbou. Napříč křesťanskými tradicemi se ji modlily a uváděly do její hloubky osobnosti víry jako například Řehoř z Nyssy, Augustin, Jan Hus, Martin Luther a mnozí další. V loňském roce byl u nás vydán i výklad této modlitby od papeže Františka, který říká: „V modlitbě křesťan nese těžkosti všech lidí, s nimiž žije.“

Sestry a bratři,
připojme se jako věřící Církve československé husitské k této výzvě k modlitbě. Ve středu v poledne se ztišme před Bohem – naším společným Otcem v nebesích – a mysleme na všechny, kteří jsou vystaveni bolestným útrapám a těžkým zkouškám. Spojme se ve svých prosbách, které k němu Ježíšovou modlitbou z různých míst světa vysíláme.

Dne 24. března L.P. 2020

Tomáš Butta
bratr patriarcha

Modlitba Páně

Otče náš, který jsi v nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé!
Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi!
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé je království i moc i sláva na věky.
Amen.

Koronavisrus
Koronavisrus

Dva přední čeští infekcionisté, profesoři z Nemocnice na Bulovce, sepsali 17.3. pro veřejnost manuál ke koronaviru. „Rádi bychom uvedli několik věcí na pravou míru. Veřejnost by měla znát všechny informace o viru, se kterým nyní bojuje. Spolu s kolegou Jiřím Benešem jsme proto sepsali materiál, který vše objasňuje," řekl serveru Lidovky.cz profesor Ladislav Machala s tím, že text je volně k dispozici, lze citovat a volně jej přebírat. Viz také: https://www.lidovky.cz/relax/veda/velky-manual-ke-koronaviru-od-expertu-z-bulovky-co-vime-proc-jsme-v-karantene-a-jak-se-ochranit.A200317_155409_ln_domov_ele

V mimořádné situaci pandemie COVID-19 zareagovala televize veřejné služby na potřeby těch, kteří nemohou navštěvovat pravidelné bohoslužby a připravila mimořádné přímé přenosy. Na tom, jak budou přenosy rozděleny mezi jednotlivé denominace a odkud se uskuteční, proběhla rychlá konstruktivní dohoda s Českou biskupskou konferencí a s nekatolickými církvemi sdruženými v Ekumenické radě církví v ČR.

Očekávané události a akce

neděle, 01 srpen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 01 srpen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 01 srpen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 01 srpen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 04 srpen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 08 srpen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 08 srpen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 08 srpen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 08 srpen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 11 srpen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)