Církev československá husitská

v době koronaviru

koronavirus

b_270_180_16777215_00_images_articles_sbor.jpg

Pozvánka na dokumentární výstavu Sbory církve československé husitské – architektonické dědictví našich regionů, která ukazuje výsledky společné vědecko-výzkumné činnosti katedry architektury Fakulty stavební a Církve československé husitské v oblasti architektury meziválečného Československa. Výstava na velkoformátových panelech představí pozoruhodné stavební dědictví Církve československé husitské. „V roce 100. výročí vzniku této duchovní instituce tak připomene význam této církve pro rozvoj prvorepublikové společnosti a osvětlí její bohatou společenskou iniciační a stavební činnost, jejímž výsledkem byly stovky novodobých chrámů a dalších staveb, které se propsali do panoramat mnoha českých měst a obcí a jsou dnes nedílnou součástí kulturního dědictví ČR.“ Výstava prezentuje výběr cca 30 nejvýznamnějších staveb v chronologickém sledu, tak aby vynikl architektonický vývoj a představa, jak byly stavby vnímány či interpretovány.

Středa 8. 7. 2020 v 17:00 Betlémská kaple, Betlémské nám. 255/4, 110 00 Staré Město.

K tématu vyšla již dříve bohatě ilustrovaná publikace Sbory Církve československé husitské – architektonické dědictví našich regionů (2019)

pdfPlakátek ke stažení

Aktualizace podmínek účasti na bohoslužbách a dalších shromážděních v CČSH v době uvolňování mimořádných opatření proti koronavirové pandemii s účinností od 15. června 2020

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je s účinností od 15. června 2020 povoleno konat bohoslužby za těchto podmínek:

  1. Účast ve stejný čas nejvýše 500 osob
  2. Je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou

Je tedy zrušena povinnost zachovávat odstup mezi účastníky nejméně 2 metry.

V Praze dne 15. června 2020

ThDr. Tomáš Butta, patriarcha
Mgr. Jana Krajčiříková, tajemnice ÚR

Příloha: pdfMimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 15. června 2020

b_270_180_16777215_00_images_articles_bskup.jpg

Dne 30.5. 2020 byl zvolen novým pokračovatelem v biskupské službě v olomoucké diecézi bratr Tomáš Chytil. Videozáběr ze zahájení slavnostních bohoslužeb v Husově sboru v Olomouci s ordinací a instalací 14.6. 16.00.

ccsh.png

Aktualizace počtu účastníků na bohoslužbách a dalších shromážděních v CČSH v době uvolňování mimořádných opatření proti koronavirové pandemii s platností od 9. června 2020

b_270_180_16777215_00_images_articles_Houška.jpg

Vzpomínková akce k událostem husitské revoluce v neděli 21.6. 2020 v kostele svatého Jana Křtitele Na Prádle, Říční 6, Praha 1 - Malá Strana. Program: 10:00-11:00 hodin bohoslužba bratr farář Jan Židlický, 11:00-12:00 hodin přednáška JUDr. Miroslav Houška o husitských bitvách u Sudoměře, u Mladé Vožice, u Melechova a u Poříčí nad Sázavou (25.3.1420-20.5.1420).

b_270_180_16777215_00_images_articles_Patriarcha_-_foto.jpg

Sestry a bratři,

dne 1. června 2020 na Svatodušní pondělí jsme se měli s mnohými setkat v Národním domě v Praze na Smíchově. Chtěli jsme si tak připomenout vznik naší církve právě v místech, kde došlo k zásadnímu rozhodnutí ThDr. Karla Farského a dalších kněží vydat se svobodnou, ale nelehkou novou cestou k Bohu. Tuto připravovanou veřejnou akci pro děti i dospělé nebylo možné konat z důvodu všeobecného ohrožení zdraví pandemií. Mohli jsme však již naše 100. výročí připomínat v plnosti již 11. ledna 2020 zde v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí. Jsme za to Bohu velmi vděčni.

ccsh.png

Aktualizace počtu účastníků na bohoslužbách a dalších shromážděních v CČSH v době uvolňování mimořádných opatření proti koronavirové pandemii s platností od 25. května 2020

Na základě podmínek ministerstva zdravotnictví pro uvolňování opatření od 25. května 2020 jsou počínaje tímto datem povoleny hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách za těchto podmínek:

  1. Účast ve stejný čas nejvýše 300 osob
  2. Je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti
  3. Je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou
  4. Upozorňujeme, že tato opatření se mohou na základě vývoje situace měnit v jednotlivých regionech.

V Praze dne 4. května 2020

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ÚR

pdfPřípis ke stažení

b_270_180_16777215_00_images_articles_Modlící_se_ruce_-_foto.jpg

Bože, k tobě vznášíme své modlitby z různých zemí a částí světa.

Uvědomujeme si, že šířící se nákaza nečiní rozdílu mezi lidmi podle národnosti nebo náboženského přesvědčení. Zasahuje známé i neznámé, blízké i vzdálené, vlivné i přehlížené.

Prožíváme bezprostředně, že nás všechny, v mnohém rozdílné a oddělené, spojuje tebou stvořené lidství v jeho křehkosti a zranitelnosti.

Neseme společně důsledky našeho opakovaného selhání a našich provinění.

Máme ve svých srdcích ale i velikou touhu po naději, neboť ty jsi Bohem naděje a nových počátků z nezasloužené milosti a z příklonu své shovívavosti a lásky k nám lidem.

Prosíme tě za zdraví lidí a překonání nákazy. Prosíme tě za ozdravění životního prostředí a vzájemnosti celého tvého stvoření.

Ukazuj nám dobrou cestu i v krizích a těžkých situacích, kdy nevíme jak dál a co bude.

Obracej nás ke Světlu, které osvěcuje každého člověka.

Osvobozuj nás od nezodpovědnosti, lhostejnosti a pošetilých myšlenek i počínání.

Nevyčerpatelný zdroji požehnání, dobra a pokoje!

Žehnej všem lidem a buď blízko těm, kteří tě hledají v bolestech, úzkostech a utrpení.

Povzbuzuj nás, abychom tě hledali, poznávali, uctívali v Duchu a v pravdě a žili v řádu tvé lásky.

Amen.

 

Dne 14. 5. 2020
Tomáš Butta
patriarcha Církve československé husitské

b_270_180_16777215_00_images_articles_logo_lamr.jpg

Stavba repliky mariánského sloupu na Staroměstském náměstí pokračovala i v době nouzových opatření, kdy bylo více méně nemožné proti této stavbě demonstrovat. Pro všechny, kterým stavba této repliky v daném kontextu není lhostejná, je nyní k dispozici nový web „Mariánský sloup - historie a fakta“. Stránky http://marianskysloup.com/ vytvořil David Loula prezident spolku České studny, autor internetové petice proti stavbě sloupu.

Mariánský sloup vyjadřoval mocenské postavení katolíků po Bílé hoře a zvláště pak po uzavření Vestfálského míru v roce 1648. Do Bílé hory bylo české obyvatelstvo z 90% nekatolické (utrakvisté, novoutrakvisté, Jednota bratrská, luteráni a další). Tito všichni se museli stát katolíky. Pokud odmítli, byli donuceni násilím k přijetí katolické víry prostřednictvím vojska. Mariánský sloup se stal symbolem násilné rekatolizace celého národa, který byl považován za kacířský. Toto bylo znázorněno v ikonografii na sousoší, kde byl anděl, který kopím probodává české kacíře. Takový symbol netolerance a násilí do demokratické a svobodné společnosti nepatří. Tímto symbolem nesnášenlivosti sloup zůstane i kdyby tam tato skulptura nebyla zařazena, protože toto poselství  sloup od počátku nese jako kompoziční sousoší.