Církev československá husitská

v době koronaviru

koronavirus

b_270_180_16777215_00_images_21_sjk_mkv.jpg

V náročném (jako vždy) rozhovoru s Janem Krausem v jeho show sestra farářka Martina Viktorie Kopecká, duchovní náboženské obce CČSH Praha – Staré Město a Strašnice. Spolu s ostatními hosty (Adéla a Dalibor Gondíkovi, Prokop Zach) dne 13. ledna 2021.

b_270_180_16777215_00_images_articles_vanoce.jpg

V řadě náboženských obcí Církve československé husitské bývá v rámci vánočních svátků slavena půlnoční bohoslužba. Na základě kladených otázek a výstupů z Ekumenické rady církví v České republice, týkajících se této tradiční půlnoční bohoslužby v nouzovém stavu, vzešly následující informace a doporučení.

Aktuálně platné nařízení vlády platí pouze do 23. 12. 2020, a není tedy zřejmé, jaká opatření zasáhnou samotný Štědrý den. Pokud by to ale byla opatření stejná, jako je aktuální stav, tak specificky s ohledem na půlnoční bohoslužbu se nabízejí čtyři možnosti:

  1. Nekonat půlnoční bohoslužbu a soustředit bohoslužby na Hod Boží vánoční dne 25. 12. přes den při respektování omezení účasti (aktuálně 20 procent kapacity prostor kostela či modlitebny, společný zpěv pouze 5 osob)
  2. Konat tuto bohoslužbu takovým způsobem, že bohoslužba skončí nejpozději do 23.00 (od 23.00 platí zákaz vycházení s tím, že pro návrat z bohoslužby do místa bydliště platí výjimka), opět při respektování omezení účasti
  3. Realizovat bohoslužbu o půlnoci, ale bez účasti veřejnosti, např. s online přenosem – v takovém případě by mohli být účastni pouze zaměstnanci církve a dobrovolníci, potřební pro zajištění přenosu
  4. Realizovat bohoslužbu o půlnoci s účastí veřejnosti, pouze pokud by byla předem udělena výjimka Ministerstvem zdravotnictví podle bodu VI. mimořádného opatření.

Toto je předpoklad na základě současného stavu, podle vývoje situace může dojít i ke změnám.

V Praze dne 15. prosince 2020

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha - správce církve

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ÚR

b_270_180_16777215_00_images_articles_IMG_7332.jpg

Bratr farář Martin Kopecký posílá další milou hodinku z dřevěného kostelíka v Blansku. K poslechu zde:

b_270_180_16777215_00_images_articles_dovala.jpg

Sváteční slovo na ČT2 – slovo o hledání štěstí, premiéra neděle 27. 9. 

Hledači štěstí

Všichni chceme být šťastní, ale myslíme si, že na to nemáme čas. Pospícháme z práce domů, abychom ráno odvezli děti do školy a rychle opět spěchali do práce. Žijeme na útěku jako štvaná zvěř. Je to paradoxní. Ale vytoužený mír a štěstí tímto způsobem nedosáhneme. Nechytíme ho v ulicích měst, na louce ani v supermarketech.

b_270_180_16777215_00_images_articles_Podbořany_Ptactvo.jpg

Náboženská obec Podbořany zve veřejnost na vernisáž edukativní výstavy "Ptactvo očima fotografky" Laurencie Heláskové s hudebním doprovodem ZUŠ Podbořany, která se bude konat ve čtvrtek 17.9. 2020 od 16. hodin v Kostele Božího Spasitele v Podbořanech, ul. Husova 37.

b_270_180_16777215_00_images_loga_logo-ccsh-tr.png

Aktualizace podmínek účasti na bohoslužbách a dalších shromážděních v CČSH na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností od 1. září 2020

Na základě Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 15757/2020-28/MIN/KAN a č.j. MZDR 15757/2020-29/MIN/KAN je s účinností od 1. září 2020 povoleno konat bohoslužby a další církevní shromáždění za těchto podmínek:

  1. Účast ve stejný čas nejvýše 500 osob ve vnitřních prostorách, nejvýše 1000 osob ve vnějších prostorách. V případě možnosti oddělených sektorů se počty osob počítají pro každý sektor zvlášť.
  2. Povinnost nosit ochranné roušky není pro případ náboženských akcí opatřeními MZ výslovně upravena, nicméně jejich užívání doporučujeme, zvláště v případě akcí s větším počtem účastníků.
  3. Povinnost zachovávat odstup mezi účastníky nejméně 2 metry není již stanovena, avšak kde to prostorové podmínky umožňují, doporučujeme vzdálenost zachovávat

V Praze dne 20. srpna 2020

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ÚR

 

Příloha: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 19. srpna 2020

pdfOpatření MZ - povinnost roušek od 1.9.2020
pdfOpatření MZ - omezení hromadných akcí od 1.9.2020

b_270_180_16777215_00_images_articles_sbor.jpg

Pozvánka na dokumentární výstavu Sbory církve československé husitské – architektonické dědictví našich regionů, která ukazuje výsledky společné vědecko-výzkumné činnosti katedry architektury Fakulty stavební a Církve československé husitské v oblasti architektury meziválečného Československa. Výstava na velkoformátových panelech představí pozoruhodné stavební dědictví Církve československé husitské. „V roce 100. výročí vzniku této duchovní instituce tak připomene význam této církve pro rozvoj prvorepublikové společnosti a osvětlí její bohatou společenskou iniciační a stavební činnost, jejímž výsledkem byly stovky novodobých chrámů a dalších staveb, které se propsali do panoramat mnoha českých měst a obcí a jsou dnes nedílnou součástí kulturního dědictví ČR.“ Výstava prezentuje výběr cca 30 nejvýznamnějších staveb v chronologickém sledu, tak aby vynikl architektonický vývoj a představa, jak byly stavby vnímány či interpretovány.

Středa 8. 7. 2020 v 17:00 Betlémská kaple, Betlémské nám. 255/4, 110 00 Staré Město.

K tématu vyšla již dříve bohatě ilustrovaná publikace Sbory Církve československé husitské – architektonické dědictví našich regionů (2019)

pdfPlakátek ke stažení

Aktualizace podmínek účasti na bohoslužbách a dalších shromážděních v CČSH v době uvolňování mimořádných opatření proti koronavirové pandemii s účinností od 15. června 2020

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je s účinností od 15. června 2020 povoleno konat bohoslužby za těchto podmínek:

  1. Účast ve stejný čas nejvýše 500 osob
  2. Je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou

Je tedy zrušena povinnost zachovávat odstup mezi účastníky nejméně 2 metry.

V Praze dne 15. června 2020

ThDr. Tomáš Butta, patriarcha
Mgr. Jana Krajčiříková, tajemnice ÚR

Příloha: pdfMimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 15. června 2020

b_270_180_16777215_00_images_articles_bskup.jpg

Dne 30.5. 2020 byl zvolen novým pokračovatelem v biskupské službě v olomoucké diecézi bratr Tomáš Chytil. Videozáběr ze zahájení slavnostních bohoslužeb v Husově sboru v Olomouci s ordinací a instalací 14.6. 16.00.

Plánované události

neděle, 24 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužby ve sboru kněze Ambrože
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Bohoslužba Praha - Nové Město
neděle, 24 leden 2021; 10:00 - 17:00
Praha - Staré Město bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Praha - Holešovice, bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Bohoslužba Hradec Králové
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Brno – Maloměřice, bohoslužba
středa, 27 leden 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 31 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba