aktualne kalichCírkev československá husitská

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ POKRAČUJE NA
www.ccsh.cz

love uk

Aktualizace podmínek účasti na bohoslužbách a dalších shromážděních v CČSH v době uvolňování mimořádných opatření proti koronavirové pandemii s účinností od 15. června 2020

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je s účinností od 15. června 2020 povoleno konat bohoslužby za těchto podmínek:

  1. Účast ve stejný čas nejvýše 500 osob
  2. Je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou

Je tedy zrušena povinnost zachovávat odstup mezi účastníky nejméně 2 metry.

V Praze dne 15. června 2020

ThDr. Tomáš Butta, patriarcha
Mgr. Jana Krajčiříková, tajemnice ÚR

Příloha: pdfMimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 15. června 2020

b_270_180_16777215_0_0_images_articles_nockostelu_2020.jpg

Noc kostelů je jistě dobrou příležitostí podívat se do kostelů jiných církví. Pro ty, kteří by se rádi podívali do sborů naší církve a na program, který nabízejí je zde šikovný seznam obcí Církve československé husitské, které se na této akci podílejí. Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny některé kostely různých křesťanských církví, ve kterých se rovněž zdarma konají koncerty, komentované prohlídky, workshopy či divadelní představení. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo třeba jen vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.

b_270_180_16777215_0_0_images_articles_Houška.jpg

Vzpomínková akce k událostem husitské revoluce v neděli 21.6. 2020 v kostele svatého Jana Křtitele Na Prádle, Říční 6, Praha 1 - Malá Strana. Program: 10:00-11:00 hodin bohoslužba bratr farář Jan Židlický, 11:00-12:00 hodin přednáška JUDr. Miroslav Houška o husitských bitvách u Sudoměře, u Mladé Vožice, u Melechova a u Poříčí nad Sázavou (25.3.1420-20.5.1420).

b_270_180_16777215_0_0_images_articles_Patriarcha_-_foto.jpg

Sestry a bratři,

dne 1. června 2020 na Svatodušní pondělí jsme se měli s mnohými setkat v Národním domě v Praze na Smíchově. Chtěli jsme si tak připomenout vznik naší církve právě v místech, kde došlo k zásadnímu rozhodnutí ThDr. Karla Farského a dalších kněží vydat se svobodnou, ale nelehkou novou cestou k Bohu. Tuto připravovanou veřejnou akci pro děti i dospělé nebylo možné konat z důvodu všeobecného ohrožení zdraví pandemií. Mohli jsme však již naše 100. výročí připomínat v plnosti již 11. ledna 2020 zde v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí. Jsme za to Bohu velmi vděčni.

ccsh.png

Aktualizace počtu účastníků na bohoslužbách a dalších shromážděních v CČSH v době uvolňování mimořádných opatření proti koronavirové pandemii s platností od 25. května 2020

Na základě podmínek ministerstva zdravotnictví pro uvolňování opatření od 25. května 2020 jsou počínaje tímto datem povoleny hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách za těchto podmínek:

  1. Účast ve stejný čas nejvýše 300 osob
  2. Je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti
  3. Je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou
  4. Upozorňujeme, že tato opatření se mohou na základě vývoje situace měnit v jednotlivých regionech.

V Praze dne 4. května 2020

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ÚR

pdfPřípis ke stažení

b_270_180_16777215_0_0_images_loga_wcc.jpg

Světová rada církví (SRC) nabízí členským církvím během pandemie COVID-19 své osobnosti. K dispozici je tým osmi odborníků, kteří církvím poradí, jak během koronavirové pandemie definovat svou roli, jak se mohou coby společenství víry adaptovat a jak se mohou navzájem spojovat a sdílet.

b_270_180_16777215_0_0_images_articles_Modlící_se_ruce_-_foto.jpg

Bože, k tobě vznášíme své modlitby z různých zemí a částí světa.

Uvědomujeme si, že šířící se nákaza nečiní rozdílu mezi lidmi podle národnosti nebo náboženského přesvědčení. Zasahuje známé i neznámé, blízké i vzdálené, vlivné i přehlížené.

Prožíváme bezprostředně, že nás všechny, v mnohém rozdílné a oddělené, spojuje tebou stvořené lidství v jeho křehkosti a zranitelnosti.

Neseme společně důsledky našeho opakovaného selhání a našich provinění.

Máme ve svých srdcích ale i velikou touhu po naději, neboť ty jsi Bohem naděje a nových počátků z nezasloužené milosti a z příklonu své shovívavosti a lásky k nám lidem.

Prosíme tě za zdraví lidí a překonání nákazy. Prosíme tě za ozdravění životního prostředí a vzájemnosti celého tvého stvoření.

Ukazuj nám dobrou cestu i v krizích a těžkých situacích, kdy nevíme jak dál a co bude.

Obracej nás ke Světlu, které osvěcuje každého člověka.

Osvobozuj nás od nezodpovědnosti, lhostejnosti a pošetilých myšlenek i počínání.

Nevyčerpatelný zdroji požehnání, dobra a pokoje!

Žehnej všem lidem a buď blízko těm, kteří tě hledají v bolestech, úzkostech a utrpení.

Povzbuzuj nás, abychom tě hledali, poznávali, uctívali v Duchu a v pravdě a žili v řádu tvé lásky.

Amen.

 

Dne 14. 5. 2020
Tomáš Butta
patriarcha Církve československé husitské

Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz