aktualne kalichCírkev československá husitská

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ POKRAČUJE NA
www.ccsh.cz

love uk

b_270_270_16777215_0_0_images_articles_7JaapLSch2016_2.jpg

Biskupové Církve československé husitské Tomáš Butta, Jan Hradil, David Tonzar, Pavel Pechanec, Juraj Dovala, Rudolf Goebel a Filip Štojdl společnou výzvou oslovují nejen své věřící, ale také oba naše národy, Evropu a celý Svět, k návratu k tomu, „který miluje bez výhrad“. Děkují všem, kteří „bojují zápas své víry“ a „netouží jen po vyléčení nemoci, ale i po vzkříšení víry a lásky v každém z nás“.

VELIKONOČNÍ POZDRAV
BISKUPSKÉHO SBORU
CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ

Velikonce L.P. 2020
Byl vzkříšen!
Mk 16,6

 

Bože, smiluj se nad námi,
Bože, smiluj se nad nemocnými,
Bože, posilni ty, kteří se o nemocné starají.
Jsme tvé děti na cestě od tebe a k tobě.
Jsme často hříšní a nepokorní,
proto tě prosíme o posilu v boji s naším hříchem a nepokorou.
Děkujeme ti za každodenní chléb od tebe,
děkujeme ti a prosíme tě za vykoupení z této těžké lidské zkoušky.
Amen.

Sestry a bratři.

Velikonoce jsou vzkříšením, obnovou života, nadějí pro všechny.

My, biskupové Církve československé husitské, jsme v těchto dnech společně s vámi. Nemáme rychle účinkující lék proti nemoci, která sužuje celý svět, ale máme společnou a jedinou víru v Krista, který objímá celý svět a dává mu naději.

V našich dějinách se stále opakuje tatáž výzva: “Národe český, vrať se ke Kristu!” Také i my v těchto chvílích utrpení a bolesti voláme k vám: "Česká republiko, Slovensko, Evropo, Světe, hledejme Krista a vraťme se k Němu. Vraťme se k tomu, který spojuje, dává naději, miluje bez výhrad, dává sám sebe a nabádá k opuštění sobectví.“

Děkujeme vám všem, kteří v posledních týdnech bojujete se zákeřným virem, vedete svůj zápas víry, hledáte vzkříšeného a toužíte spolu s námi nejen po vyléčení nemoci, ale i po vzkříšení víry a lásky v každém z nás.

Myslíme v těchto těžkých dnech na svoji milou vlast a všechny její obyvatele.

Opatrujte se a držte se. Jsme s vámi.

Biskupové Církve československé husitské Tomáš Butta, Jan Hradil, David Tonzar, Pavel Pechanec, Juraj Dovala, Rudolf Goebel, Filip Štojdl

 

Kristus vstal z mrtvých – Aleluja!
Je živý a s námi – Aleluja!
Syn Boží, náš bratr, byl vzkříšen – Aleluja!
Opatruj svět, Kriste!
Panuj nad námi.
Amen.

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz