aktualne kalichCírkev československá husitská

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ POKRAČUJE NA
www.ccsh.cz

love uk

b_270_180_16777215_0_0_images_articles_dovala.jpg

Sváteční slovo na ČT2 – slovo o hledání štěstí, premiéra neděle 27. 9. 

Hledači štěstí

Všichni chceme být šťastní, ale myslíme si, že na to nemáme čas. Pospícháme z práce domů, abychom ráno odvezli děti do školy a rychle opět spěchali do práce. Žijeme na útěku jako štvaná zvěř. Je to paradoxní. Ale vytoužený mír a štěstí tímto způsobem nedosáhneme. Nechytíme ho v ulicích měst, na louce ani v supermarketech.

b_270_180_16777215_0_0_images_articles_Podbořany_Ptactvo.jpg

Náboženská obec Podbořany zve veřejnost na vernisáž edukativní výstavy "Ptactvo očima fotografky" Laurencie Heláskové s hudebním doprovodem ZUŠ Podbořany, která se bude konat ve čtvrtek 17.9. 2020 od 16. hodin v Kostele Božího Spasitele v Podbořanech, ul. Husova 37.

b_270_180_16777215_0_0_images_loga_logo-ccsh-tr.png

Aktualizace podmínek účasti na bohoslužbách a dalších shromážděních v CČSH na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností od 1. září 2020

Na základě Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 15757/2020-28/MIN/KAN a č.j. MZDR 15757/2020-29/MIN/KAN je s účinností od 1. září 2020 povoleno konat bohoslužby a další církevní shromáždění za těchto podmínek:

  1. Účast ve stejný čas nejvýše 500 osob ve vnitřních prostorách, nejvýše 1000 osob ve vnějších prostorách. V případě možnosti oddělených sektorů se počty osob počítají pro každý sektor zvlášť.
  2. Povinnost nosit ochranné roušky není pro případ náboženských akcí opatřeními MZ výslovně upravena, nicméně jejich užívání doporučujeme, zvláště v případě akcí s větším počtem účastníků.
  3. Povinnost zachovávat odstup mezi účastníky nejméně 2 metry není již stanovena, avšak kde to prostorové podmínky umožňují, doporučujeme vzdálenost zachovávat

V Praze dne 20. srpna 2020

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ÚR

 

Příloha: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 19. srpna 2020

pdfOpatření MZ - povinnost roušek od 1.9.2020
pdfOpatření MZ - omezení hromadných akcí od 1.9.2020

b_270_180_16777215_0_0_images_articles_sbor.jpg

Pozvánka na dokumentární výstavu Sbory církve československé husitské – architektonické dědictví našich regionů, která ukazuje výsledky společné vědecko-výzkumné činnosti katedry architektury Fakulty stavební a Církve československé husitské v oblasti architektury meziválečného Československa. Výstava na velkoformátových panelech představí pozoruhodné stavební dědictví Církve československé husitské. „V roce 100. výročí vzniku této duchovní instituce tak připomene význam této církve pro rozvoj prvorepublikové společnosti a osvětlí její bohatou společenskou iniciační a stavební činnost, jejímž výsledkem byly stovky novodobých chrámů a dalších staveb, které se propsali do panoramat mnoha českých měst a obcí a jsou dnes nedílnou součástí kulturního dědictví ČR.“ Výstava prezentuje výběr cca 30 nejvýznamnějších staveb v chronologickém sledu, tak aby vynikl architektonický vývoj a představa, jak byly stavby vnímány či interpretovány.

Středa 8. 7. 2020 v 17:00 Betlémská kaple, Betlémské nám. 255/4, 110 00 Staré Město.

K tématu vyšla již dříve bohatě ilustrovaná publikace Sbory Církve československé husitské – architektonické dědictví našich regionů (2019)

pdfPlakátek ke stažení

Aktualizace podmínek účasti na bohoslužbách a dalších shromážděních v CČSH v době uvolňování mimořádných opatření proti koronavirové pandemii s účinností od 15. června 2020

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je s účinností od 15. června 2020 povoleno konat bohoslužby za těchto podmínek:

  1. Účast ve stejný čas nejvýše 500 osob
  2. Je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou

Je tedy zrušena povinnost zachovávat odstup mezi účastníky nejméně 2 metry.

V Praze dne 15. června 2020

ThDr. Tomáš Butta, patriarcha
Mgr. Jana Krajčiříková, tajemnice ÚR

Příloha: pdfMimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 15. června 2020

b_270_180_16777215_0_0_images_articles_nockostelu_2020.jpg

Noc kostelů je jistě dobrou příležitostí podívat se do kostelů jiných církví. Pro ty, kteří by se rádi podívali do sborů naší církve a na program, který nabízejí je zde šikovný seznam obcí Církve československé husitské, které se na této akci podílejí. Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny některé kostely různých křesťanských církví, ve kterých se rovněž zdarma konají koncerty, komentované prohlídky, workshopy či divadelní představení. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo třeba jen vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.

Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz