b_270_270_16777215_0_0_images_articles_obr3.jpg

Poděkování duchovním za hledání prostoru pro jejich službu Bohu a pomoc člověku. „Mnozí z Vás šijí roušky, píší a roznáší pastorační dopisy, nakupují starším sestrám a bratřím, navštěvujete tam, kde je to možné. Dále usilujete o širší komunikaci se sestrami a bratřími z Vašich náboženských obcí i širšího světa – telefonujete, píšete emaily, připravujete programy a úkoly pro děti, jste na Facebooku, Instagramu, posíláte odkazy na webové stránky aj.... Jste v krizových centrech, uklízíte, pracujete na tom, co jste třeba i dlouho odkládali a hlavně děláte to, co není vidět a za co Vás nikdo "nepochválí" – modlíte se, duchovně propojujete a zároveň i připravujete na čas, kdy stav nouze skončí – studujete, usilujete o další podněty pro Vaši další službu.“

Moji milí, 

děkuji Vám všem, že hledáte prostor pro Vaši službu Bohu a pomoc člověku. Mnozí z Vás šijí roušky, píší a roznáší pastorační dopisy, nakupují starším sestrám a bratřím, navštěvujete tam, kde je to možné. Dále usilujete o širší komunikaci se sestrami a bratřími z Vašich náboženských obcí i širšího světa – telefonujete, píšete emaily, připravujete programy a úkoly pro děti, jste na Facebooku, Instagramu, posíláte odkazy na webové stránky aj.... Jste v krizových centrech, uklízíte, pracujete na tom, co jste třeba i dlouho odkládali a hlavně děláte to, co není vidět a za co Vás nikdo "nepochválí" – modlíte se, duchovně propojujete a zároveň i připravujete na čas, kdy stav nouze skončí – studujete, usilujete o další podněty pro Vaši další službu. Sice se mnohé "zastavilo", ale je naprosto jasné, že se nikdo z Vás nenudí. Byli jste povoláni našim Pánem do služby v církvi – světě, který se v mnohém změnil, ale podstata našeho povolání zůstává. 

Mnohým z Vás se daří konat alespoň rodinné bohoslužby pro vaše nejbližší – díky Pánu za to. Ty otevřené pro všechny opravdu konat nesmíme. Pokud jste sami a nemáte možnost prožít nedělní společenství, kromě televizních bohoslužeb, či různých bohoslužeb on-line, mám za to, že je dobré najít si i tak formu bohoslužeb, alespoň "pro sebe". Sice nejsme pravoslavní a naše teologie vychází ze zkušenosti víry (Mt 18,20), že k bohoslužbám je společenství nutné, ale přesto i tak je zapotřebí vnímat, jak prožíváme, zcela mimořádné období (nevíme ani, jak bude dlouhé). Pokud jste zcela sami i tak je dobré hledat formu bohoslužeb a sloužit – věřím v duchovní spojení, byť není prokazatelně hmatatelné (Zj 3,20). Bohoslužba je radost, která nabíjí láskou. Bůh se k nám sklání a dává se nám, nabízí svědectví o své lásce. Nemůžeme si sice nyní to svědectví předat mezi sebou, ale i tak může mít "bohoslužba v samotě" smysl. Samozřejmě jako biskup nic nikomu nenařizuji, za to ale plně věřím ve Vaši kreativitu, oddanost ve službě a hledání cest.

Ještě jednou Vám všem děkuji, za veškerou Vaši službu, dáváme vědět světu mnohými způsoby poznat, že církve pomáhají. Zaregistroval mnoho pozitivních reakcí a odezvy na naši službu jsou velké. Máme blízko ke starší generaci, která je nyní nejvíce ohrožená a naše letité kontakty přinášejí dobré ovoce. Znovu bych chtěl také obzvláště poděkovat Vám všem i za ty mnohé projevy služby, které sice nejsou vidět, ale mají v Kristu velký smysl.

Na závěr ještě připojuji pro tyto dny můj oblíbený citát: Trpělivost v Bohu, tomu se říká víra, trpělivost se sebou – nese křídla naděje a trpělivost s druhými – to je láska – Buďme trpěliví...

Pán je s Vámi

Váš biskup Pavel 
V Hradci Králové 24. března 2020

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz