Píseň sestry Zuzany Kalenské, farářky v Tachově. Zpívá a na kytaru doprovází Zuzana Kalenská, dále zpěv Zuzana Kalenská ml., zpěv a flétna Johanka Kalenská. Fotografie pořídil Jaroslav Kalenský.

Děkuji Hospodine

Děkuji, Hospodine,
Ty  s námi jsi každičký den,
s Tebou se nebojím strastí,
Vždyť v náručí Tvé já jsem.

S Tebou se nelekám zlého,
já s Tebou chci po cestě jít,
s Tebou překonám brody,
já s Tebou chci na věky být.

S Tebou zdolám i hory,
já zvládnu i dalekou pouť,
s Tebou projdu i lesy,
já překonám propast tmavou.

S tebou projdu i tmou,
já ruky Tvé se přidržím,
věřím, že cestu mi najdeš,
lepší než o které sním.

Děkuji, Hospodine,
Ty s námi jsi každičký den,
s Tebou se nebojím strastí,
vždyť v náručí Tvé já jsem.

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz