David Tonzar
biskup pražský David Tonzar

Žalm 57, 3: "Volám k Bohu Nejvyššímu, k Bohu, jenž za mě dokončí zápas."

Milé sestry a milí bratři,

pozdravuji Vás touto elektronickou formou v krátké době již podruhé. Možná jste již dostali informace o chodu ÚÚR a pokyny pro diecéze v souvislosti s krizovými opatřeními na základě usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 č. 215. Pokud ne, zasílám Vám je v příloze.

Děkuji Vám za včerejší službu v náboženských obcích, ať již formou slavení Večeře Páně, Pobožností F. Kalouse, modlitbami, prosbami, zpěvy. I tato možnost však novým opatřením padá.

Sestry a bratři, myslím na Vás a prosím Vás duchovní, kazatele i laiky, abyste vytrvali a ať už telefonicky nebo po emailech či jinými sociálními sítěmi byli nablízku těm z náboženských obcí, kteří Vaši pomoc potřebují, cítí se sami, opuštění. Pokud jen trochu můžete, kontaktujte naše členy v domovech pro seniory, v nemocnicích, neboť v těchto místech jsou zcela osamoceni. Každý telefon jim udělá radost a potěší.

Opatrujte se. Až do odvolání se ruší všechna shromáždění církve (viz příloha). Zůstávejme pospolu v modlitbě a pomáhejme lidem slovem a může-li kdokoli i činem (např. v Praze magistrát registruje dobrovolníky z řad skautů ad. k roznášení nákupů, obědů ad.)

Pokud by kdokoli z církve potřeboval pomoci, dejte nám vědět, nakoupíme, zavezeme za dveře a obstaráme Vás. Dáváme k dispozici automobil na DR.

Co se týká chodu úřadu DR, je zde přítomen br. biskup, br. tajemník, ses. účetní a pers. odd. Ing. Hájková, br. Večeřa a v některých dnech i br. Burda, ostatní zaměstnanci jsou na mobilních telefonech.

Prosím sestry farářky a bratry faráře, aby, budou-li potřebovat jakoukoli pomoc, mne kontaktovali prostřednictvím svého vikáře diecézi!

Pán Vás opatruj a ochraňuj!

 

Moc Vás všechny zdraví a zdraví přeje Váš

David Tonzar
biskup


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz