b_270_270_16777215_0_0_images_articles_hzim.jpg

Radek Jurnečka, Arciděkan Římskokatolické církve v Liberci, Hedvika Zimmermannová, husitská farářka a Filip Susa, evangelický farář a nemocniční kaplan – tři duchovní v článku Jany Švecové (liberecký deník.cz). „O mnohé jsme touto situací přišli, ale také máme možnost ukázat, co v nás je…“, říká sestra Hedvika Zimmermannová.

 

O mnohé jsme touto situací přišli, ale také máme možnost ukázat, co v nás je

Myslím, že nikdy v našem životě nebylo prožívání období předvelikonočního půstu i jednotlivých svátků Velikonoc tak intenzivní jako letos. Jako křesťané si každý rok dáváme předsevzetí, od čeho se budeme postit. Nikoho z nás by však nenapadlo, že to letos bude od společenství s druhými, od bohoslužeb, od pocitu jistoty, od věcí, které považujeme v našem životě za samozřejméa neměnné.

Takovýto zásah do našich životů, do naší komfortní zóny, nikdo nečekal. O mnohé jsme v tomto čase přišli. Na druhé straně se nám otevřel prostor, kdy můžeme ukázat to, co je v nás. Je to výzva, se kterou je třeba se vyrovnat. A mě nesmírně těší, že ve většině národa tato situace probudila to dobré. Uvědomili jsme si, že je třeba si navzájem pomáhat, stát při sobě a být tu pro druhé. A když se nyní nemůžeme potkávat v kostelích, tak jsme k sobě našli cestu pomocí digitálního prostoru a prožíváme bohoslužby v rodinném kruhu na dálku spojeni s ostatními. O to víc si uvědomujeme, jak důležité je pro nás naše společenství a naše rodiny.

Poselství Velikonoc nám přináší zvěst o tom, že život je silnější než smrt a že láska je tou silou, která překonává i temné časy. Velikonoce jsou tak pro nás i impulsem k odvaze a naději a já věřím, že i ukazatelem k novému začátku. Mysleme v tuto chvíli v modlitbách na sebe navzájem. Mysleme na ty, kteří chrání naše životy a chod naší země. Zvěstujme poselství o lásce a naději všude tam, kde je ho třeba. Neztrácejme víru, naději, trpělivost a touhu.

Hedvika Zimmermannová, husitská farářka

Celý článek uveřejněný 11.4.2020 v Libereckém deníku nalznete zde.

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz