Když Ježíš přijet chtěl na svátky do města, / od Betfage dál prašná byla cesta. / Hosanna synu Davidovu / hosanna na výsostech!


pokud video nevidíte správně navšivte FB profil

Když Ježíš přijet chtěl

Když Ježíš přijet chtěl na svátky do města,
od Betfage dál prašná byla cesta.

Hosanna synu Davidovu.
Hosanna na výsostech!

Učedníci dva přivedli osla,
z plášťů dělali pro Pána sedla.

Hosanna synu Davidovu!
Hosanna na výsostech.

Zástup prostíral na cestě pláště,
mnozí volali – nadšení zvláště.

Hosanna synu Davidovu!
Hosanna na výsostech.

Kdo to vlastně je, ptali se lidé,
to je prorok ten – počkejte co bude!

Hosanna synu Davidovu!
Hosanna na výsostech.

Radost krása sen, nenaplní dobu,
velká sláva jen promění se v zlobu.

Hosanna synu Davidovu!
Hosanna na výsostech.

Připravme se též na velké svátky,
neklaňme se však před pozlátky.

Hosanna synu Davidovu!
Hosanna na výsostech.


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz