b_270_270_16777215_0_0_images_21_rFEDfD.jpg

Změny v opatřeních MZ ČR platné od 25. října 2021 a 1. listopadu 2021

Na základě mimořádných opatření MZ ČR (přílohy usnesení vlády z 20. října 2021 č. 915, 916 a 917) dochází k následujícím změnám v opatřeních v boji proti epidemii Covid-19:

S účinností od 25. října 2021 do odvolání:

  1. Zkracuje se doba povinné karantény pro osoby, které přišly do styku s někým nakaženým, z původních 14 dnů na 7 dnů.
  2. Nově platí povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorách, včetně pracoviště, pokud zaměstnanec přichází do kontaktu s dalšími osobami. Povinnost nosit respirátor tedy nadále platí i pro účastníky bohoslužeb, s výjimkou sloužícího duchovního, snoubenců při svatebním obřadu a pěveckého sboru při zpěvu.

S účinností od 1. listopadu 2021 do odvolání:

  1. Zkracuje se platnost testů – antigenní testy budou platné pouze 24 hodin, PCR testy pouze 72 hodin.
  2. Testy také přestanou být hrazeny zdravotními pojišťovnami (výjimkou jsou děti do 18 let, osoby, které kvůli kontraindikaci nemohou být očkovány, osoby, které mají zahájené nebo ukončené očkování, a osoby, kterým test nařídí lékař nebo hygiena).
  3. Od 1. 11. také platí povinnost kontrolovat testy nebo očkování v restauracích.

Dosavadní opatření, týkající se počtu účastníků a podmínek konání hromadných akcí, zůstávají nadále v platnosti.

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ústřední rady CČSH

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz