b_270_270_16777215_0_0_images_21_vlada.jpg

Na základě mimořádného opatření MZ ČR, které je přílohou usnesení vlády ČR č. 433 ze dne 3. května 2021, dochází s účinností od pondělí 10. května 2021 do odvolání ke změně povoleného počtu účastníků svateb a pohřbů.

 

Nadále tedy platí tato opatření při epidemii onemocnění Covid-19:

  1. Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech již není omezen za dodržení následujících podmínek: Mezi účastníky (s výjimkou členů jedné domácnosti) musí být dodrženy rozestupy 2 metry, při vstupu si každý vydezinfikuje ruce a používá respirátor nebo chirurgickou roušku. Opatření již neobsahuje zákaz společného zpěvu.
  2. Tyto podmínky se vztahují na všechny akce na základě zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím. Pokud se jedná o shromáždění dle tohoto zákona, organizovaného ve vnějších prostorách, účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách maximálně po 20 osobách s tím, že rozestupy mezi skupinami musí být alespoň 2 metry.
  3. Jiná veřejná či soukromá shromážděné osob, než výše uvedená, jsou nadále povolena pouze v počtu maximálně 2 osob ve vnitřních i venkovních prostorách. Výjimkou je účast na svatbě nebo pohřbu, kde je účast omezena počtem maximálně 30 osob ve vnitřních i vnějších prostorách.
  4. Co se týče zasedání orgánů právnické osoby, není omezen počet účastníků. V případě účasti více než 10 osob platí povinnost nosit respirátor, dodržovat rozestupy minimálně 2 metry a předložit potvrzení o negativním antigenním testu ne starší než 3 dny nebo PCR testu ne starší než 7 dní, případně potvrzení MZ o ukončeném očkování, kdy od poslední dávky uplynulo minimálně 14 dnů, nebo potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19, kdy uplynula doba povinné izolace a od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů.

 Uvedená opatření budou aktualizována a měněna podle vývoje situace.

Příloha: Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 3. května 2021 – příloha č. 3 usnesení vlády č. 433

ThDr. Tomáš Butta - patriarcha-správce církve
Mgr. Jana Krajčiříková - tajemnice ústřední rady CČSH


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz