b_270_270_16777215_0_0_images_21_VRI02831.jpg

Na základě zasedání vlády dne 6. dubna 2021 a mimořádného opatření MZ ČR čj. MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021, s účinností od 12. dubna 2021 do odvolání platí tato krizová opatření:

1. S koncem nouzového stavu 11. dubna končí zákaz pohybu mezi okresy a zákaz nočního vycházení.

2. Shromáždění osob je povoleno v počtu maximálně 20 osob ve venkovních prostorách a maximálně 10 osob ve vnitřních prostorách. Výjimkou je účast na svatbě nebo pohřbu, kde je možná účast maximálně 15 osob ve vnitřních prostorách.

Povinnost nošení ochranných pomůcek a podmínky pro účast na bohoslužbách a shromážděních orgánů právnických osob zůstávají stejné:

3. Platí povinnost ve všech prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, ve veřejné dopravě, na nástupištích a v motorových vozidlech (s výjimkou osob z jedné domácnosti) nosit respirátor. Ve všech ostatních vnitřních prostorech a na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce i všude jinde, kde se vyskytují jiné osoby, než ze stejné domácnosti, platí povinnost nosit alespoň chirurgickou roušku (nestačí již látkové roušky).

4. Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech je omezen velikostí daného prostoru, a to tak, že může být obsazeno maximálně 10 % míst k sezení.

5. Platí povinnost dodržovat hygienická pravidla (použití dezinfekce, respirátor nebo alespoň chirurgická rouška, rozestupy v řadě, vyhýbání se tělesnému kontaktu, např. při pozdravení pokoje).

6. Při bohoslužbách „nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének."

7. Trvá možnost konání zasedání orgánů právnické osoby, ovšem pouze v obci, ve které má právnická osoba své sídlo. Pro účastníky platí výjimka ze zákazu opustit území svého okresu. Jednání se může účastnit maximálně 50 osob. V případě účasti více než 10 osob platí povinnost používat respirátory nebo chirurgické roušky (nikoliv pouze látkové), dodržovat rozestupy minimálně 2 metry a předložit potvrzení o negativním antigenním testu ne starší než 3 dny.

Uvedená opatření budou aktualizována a měněna podle vývoje situace.

Příloha: Mimořádné opatření MZ ČR čj. MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021

Mgr. Jana Krajčiříková - tajemnice ústřední rady CČSH
ThDr. Tomáš Butta -  patriarcha-správce církve

V Praze dne 7. dubna 2021


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz