b_270_270_16777215_0_0_images_21_4974.jpg

Prodloužení platnosti podmínek konání bohoslužeb CČSH a úprava možnosti zasedání orgánů na základě usnesení vlády ČR č. 125 a 127

Na základě usnesení vlády ČR č. 125 ze dne 14. února 2021 o vyhlášení nouzového stavu od 15. do 28. února 2021 a na základě usnesení vlády ČR č. 127 ze dne 14. února 2021 o přijetí krizového opatření, platí pro konání bohoslužeb nadále stejné podmínky jako dosud:

1. Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech je omezen velikostí daného prostoru, a to tak, že může být obsazeno maximálně 10 % míst k sezení.

2. Platí povinnost dodržovat hygienická pravidla (použití dezinfekce, roušky, rozestupy v řadě, vyhýbání se tělesnému kontaktu, např. při pozdravení pokoje).

3. Při bohoslužbách „nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének." Na dotazy ERC v ČR MZ ČR upřesnilo, že „hromadným zpěvem“ se myslí zpěv vyššího počtu lidí, než je normálně povoleno i za jiných okolností (tj. v současné době 5 osob). Zahrnutí tohoto nového ustanovení tedy umožňuje výklad, že může zpívat např. sbor o více než 5 lidech, pokud je oddělen od ostatních účastníků shromáždění.

4. Účast na svatbě či pohřbu a následné hostině je omezena počtem maximálně 15 osob.

5. Platí noční zákaz vycházení v čase od 21.00 do 5.00 hodin a rovněž během dne je omezen volný pohyb osob pouze na nezbytné cesty. Výjimka platí mj. pro poskytování individuální duchovní péče a služby.

6. Nově je upravena možnost konání zasedání orgánů právnické osoby. Jednání se může účastnit maximálně 50 osob. V případě účasti více než 10 osob platí povinnost používat respirátory nebo chirurgické roušky (nikoliv pouze látkové), dodržovat rozestupy minimálně 2 metry a předložit potvrzení o negativním antigenním testu ne starší než 3 dny.

Uvedená opatření budou aktualizována a měněna podle vývoje situace.

Příloha: Usnesení vlády ČR č. 125 a č. 127 ze dne 14. února 2021


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz