Organizační a pastorační doporučení ke konání pohřbů v čase nouze pro duchovní a kazatele Církve československé husitské a pro náboženské obce CČSH

  1. Podle nařízení vlády České republiky z 12. 3. 2020 a z 16. 3. 2020, v současnosti platného do 1. 4. 2020, zakazujícího volný pohyb osob na území ČR, je výjimkou také konání pohřbů. Veřejné pohřby včetně církevních obřadů lze konat a lidé se jich i v této době mohou účastnit.
  2. Platí, že i v rámci pohřbů je nutné zachovávat pravidla ochrany zdraví před nákazou. Je nutné omezit i v rámci pohřbu kontakt s jinými lidmi na nezbytně nutnou míru, používat ochranné pomůcky, dezinfekci a další. Jedná se o organizační opatření, která by měl pořadatel pohřbu předem nastavit s přihlédnutím k místním podmínkám tak, aby riziko z konaného pohřbu bylo co nejmenší.
  3. Žádné omezení počtu osob, které se mohou pohřbu zúčastnit, vláda nestanovila. Stejně vláda nestanovila omezení míst, kde se pohřby konají, nebo dobu trvání pohřbu. Přesto v případě, že se jedná o pohřební obřad ve sboru (kostele) CČSH, který je vedený duchovním nebo kazatelem, účast by měla být omezena na nejbližší příbuzné a další nejbližší osoby. Duchovní má o tomto interním doporučení omezení účasti informovat pozůstalé předem.
  4. Účastníci jsou povinni nosit roušku a jsou žádáni, aby v prostoru sboru a před ním zachovávali 2 m odstupy v lavicích i mimo ně. Při vyjadřování kondolence pozůstalým ať ji duchovní nebo kazatel vyjádří slovně bez dotyku rukou.
  5. Prostor sboru (kostela) po uskutečněném pohřebním rozloučení má být po dobu 5 dnů uzavřen a nemá být do něho umožněn vstup dalším osobám.
  6. Vzpomínku na zesnulé v době, kdy ji není možné konat v rámci řádné bohoslužby, nechť duchovní nebo kazatel vykoná v modlitbě, nejlépe v prostoru sboru nebo modlitebny u stolu Páně.

Dne 25. 3. L.P. 2020

Tomáš Butta
patriarcha


Očekávané události a akce

středa, 29 červen 2022; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 03 červenec 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 03 červenec 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 03 červenec 2022; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 06 červenec 2022; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 10 červenec 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 10 červenec 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 10 červenec 2022; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 13 červenec 2022; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 17 červenec 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady