Z níže uvedeného rozboru vyplývá, že veřejné pohřby konat lze a lidé se jich i v této době mohou účastnit.

Platí, že i v rámci pohřbů je nutné zachovávat pravidla ochrany zdraví před nákazou. Je nutné omezit i v rámci pohřbu kontakt s jinými lidmi na nezbytně nutnou míru, používat ochranné pomůcky, atd... Jedná se organizační opatření, která by měl pořadatel pohřbu předem nastavit s přihlédnutím k místním podmínkám tak, aby riziko z konané ho pohřbu bylo co nejmenší. Žádné omezení počtu osob, které se mohou pohřbu zúčastnit, vláda nestanovila. Stejně vláda nestanovila omezení míst, kde se pohřby konají nebo dobu trvání pohřbu.

Zpracoval Mgr. Jiří Oswald

pdfPohřby v čase nouze - rozbor Mgr. Oswalda


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz