b_270_270_16777215_0_0_images_articles_vlada37.jpg

Aktualizace podmínek konání bohoslužeb CČSH na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1373, 1374 a 1375 o přijetí krizového opatření

 1. Mimořádný nouzový stav je prodloužen do 22. ledna 2021 (viz usnesení vlády č. 1373 ze dne 23. prosince 2020).
 2. Opatření, která platila původně do dnešní půlnoci (do 23. 12. 2020), se prodlužují až do 26. 12. 2020.
  Konkrétně se v otázce bohoslužeb jedná o tato opatření:
     - Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech je omezen velikostí daného prostoru, a to tak, že může být obsazeno maximálně 20 % míst k sezení.
     - Platí povinnost dodržovat hygienická pravidla (roušky, rozestupy v řadě, vyhýbání se tělesného kontaktu, např. při pozdravení pokoje).
     - Zpěv je povolen do 5 osob.
 3. Nově je povolena výjimka ze zákazu vycházení k účasti na půlnoční bohoslužbě od 24. prosince 2020 od 23:00 hod. do 25. prosince 2020 do 01:59 hod.
 4. Nově je uvedeno ustanovení, že při bohoslužbách: „nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének." Na dotazy ERC v ČR MZ ČR upřesnilo, že „hromadným zpěvem“ se myslí zpěv vyššího počtu lidí, než je normálně povoleno i za jiných okolností (tj. 10, resp. 5 v přísnějším opatření). Zahrnutí tohoto nového ustanovení tedy umožňuje výklad, že může zpívat např. sbor o více než 5 lidech, pokud je oddělen od ostatních účastníků shromáždění.
 5. Od 27. 12. 2020 dochází ke zpřísnění stávajících ustanovení tak, že se kapacita kostelů snižuje na 10 %. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti (viz mimořádné opatření č. 1375).

Uvedená opatření mohou být aktualizována a měněna podle vývoje situace.

Mgr. Aleš Ptáček, zastupující tajemnici ústřední rady CČSH
ThDr. Tomáš Butta, patriarcha-správce církve

V Praze dne 23. 12. 2020

Přílohy:


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz