b_270_270_16777215_00_images_articles_vlada.jpg

Aktualizace podmínek konání bohoslužeb, dalších shromáždění a pastorační péče CČSH na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020
č. 1334 a 1332 o přijetí krizového opatření

  1. Na základě výše uvedeného usnesení vlády se s účinností od 18. prosince 2020 do 23. prosince 2020 v důsledku přechodu do stupně 4 Protiepidemického systému (PES) mění podmínky pro konání bohoslužeb, dalších shromáždění církve a pastorační péče takto:
    Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech je omezen velikostí daného prostoru, a to tak, že může být obsazeno maximálně 20 % míst k sezení, účastníci s výjimkou členů domácnosti dodržují rozestupy minimálně 2 metry, po většinu času sedí na sedadlech a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.
  2. Společný zpěv ve vnitřních prostorech je omezen počtem maximálně 5 osob.
  3. Účast na svatbě či pohřbu a následné hostině je omezena počtem maximálně 20 osob.
  4. Znovu platí noční zákaz vycházení v čase od 23.00 do 5.00 hodin a rovněž během dne je omezen volný pohyb osob pouze na nezbytné cesty. Výjimka platí mj. pro poskytování individuální duchovní péče a služby.
  5. Hromadné akce jiné než bohoslužby (například tedy i zasedání rad starších, biblické hodiny apod.) jsou omezeny počtem 6 osob ve vnitřních i vnějších prostorech.

Uvedená opatření budou upravována dle aktuální situace.

V Praze dne 15. prosince 2020

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha - správce církve

Mgr.Jana Krajčiříková
tajemnice ÚR

Přílohy:
Usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1334 a č. 1332 o přijetí krizového opatření
Tabulka se stupni opatření podle Protiepidemického systému (PES)


Plánované události

neděle, 24 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužby ve sboru kněze Ambrože
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Bohoslužba Praha - Nové Město
neděle, 24 leden 2021; 10:00 - 17:00
Praha - Staré Město bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Praha - Holešovice, bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Bohoslužba Hradec Králové
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Brno – Maloměřice, bohoslužba
středa, 27 leden 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 31 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba