b_270_270_16777215_0_0_images_articles_NZ6_1275-hp.jpg

Prodloužení platnosti opatření ohledně konání bohoslužeb, dalších shromáždění a pastorační péče CČSH na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020 č. 1294 o prodloužení nouzového stavu a č. 1295 o změně krizových opatření

Na základě výše uvedených usnesení vlády se účinnost dosud platných opatření, týkajících se konání bohoslužeb, dalších shromáždění a pastorační péče církví, prodlužuje do 23. prosince 2020. Nadále tedy platí tato úprava:

1. Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech je omezen velikostí daného prostoru, a to tak, že může být obsazeno maximálně 30 % míst k sezení, účastníci s výjimkou členů domácnosti dodržují rozestupy minimálně 2 metry, po většinu času sedí na sedadlech a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.

2. Společný zpěv ve vnitřních prostorech je omezen počtem maximálně 10 osob.

3. Účast na svatbě či pohřbu a následné hostině je omezena počtem maximálně 30 osob.

4. Již neplatí noční zákaz vycházení.

5. Hromadné akce jiné než bohoslužby (například tedy i zasedání rad starších, biblické hodiny apod.) jsou omezeny počtem 10 osob ve vnitřních prostorech a 50 osob ve vnějších prostorech.

6. Vzhledem k otevření škol je již možné konat výuku náboženství.

Uvedená opatření budou upravována dle aktuální situace.

V Praze dne 10. prosince 2020

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha - správce církve

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ÚR

 

Příloha:
pdfUsnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020 č. 1294 o prodloužení nouzového stavu


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz