b_270_270_16777215_0_0_images_loga_Small_coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.jpg

Aktualizace podmínek konání bohoslužeb, dalších shromáždění a pastorační péče CČSH na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1200 a 1201 o přijetí krizového opatření

  1. Na základě výše uvedených usnesení vlády se s účinností od 23. listopadu 2020 do 12. prosince 2020 v důsledku přechodu do stupně 4. Protiepidemického systému (PES) mění podmínky pro konání bohoslužeb, svateb a pohřbů. Podle výjimky č. 11 v bodě II. vládního usnesení je možné konat bohoslužby, svatby a pohřby s účastí do 20 osob.
  2. Výjimka ze zákazu volného pohybu osob platí rovněž pro návštěvy hřbitovů (analogicky též kolumbárií).
  3. Nadále platí zákaz zpěvu více než 5 osob (usnesení vlády č. 1201, bod I., odst. 4, písm. b). S výjimkou členů domácnosti mají být nadále dodržovány rozestupy 2 metry, platí povinnost nošení roušek a používání dezinfekce.
  4. Nadále platí výjimka ze zákazu volného pohybu osob pro zajištění individuální duchovní péče a služby, kterou je možné poskytovat i jinde než v kostele. Noční zákaz vycházení je posunut na dobu od 23.00 hodin do 5.00 hodin.
  5. Mění se také počet osob, které se mohou shromažďovat ve vnitřních a venkovních prostorech – nyní je to maximálně 6 osob.
  6. Uvedená opatření jsou vázána na nouzový stav a budou vládou upravována na základě tzv. Protiepidemického systému (PES).

V Praze dne 23. listopadu 2020

ThDr. Tomáš Butta, patriarcha - správce církve
Mgr. Jana Krajčiříková, tajemnice ÚR

Přílohy:
Usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1200 o přijetí krizového opatření
Usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1201 o přijetí krizového opatření
Tabulka se stupni opatření podle Protiepidemického systému (PES)


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz