b_270_270_16777215_0_0_images_articles_Praha-Dejvice_2018_Foto_K._Cudlín_02.jpg

Na základě nového tzv. Protiepidemického systému (PES) vláda změnila s účinností od dnešního dne do 20. listopadu krizová opatření (usnesení vlády v přílze). Hlavní změnou pro naše podmínky je možnost konání bohoslužeb, svateb a pohřbů s účastí do 15 osob.

Vzhledem k tomu, že podmínky jsou vázány na nouzový stav, platí zatím pouze do pátku 20. listopadu. Nouzový stav však bude pravděpodobně prodloužen. Zároveň budou pravděpodobně od pondělí 23. listopadu platit opatření podle stupně 4 (viz tabulka). O všech aktuálních změnách Vás budeme průběžně informovat.

mt_ignore

Aktualizace podmínek konání bohoslužeb, dalších shromáždění a pastorační péče CČSH na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2020 č. 1190 a 1192 o přijetí krizového opatření

  1. Na základě výše uvedených usnesení vlády se s účinností od 18. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 mění podmínky pro konání bohoslužeb, svateb a pohřbů. Podle výjimky č. 11 v bodě II. vládního usnesení je možné konat bohoslužby, svatby a pohřby s účastí do 15 osob.
  2. Výjimka ze zákazu volného pohybu osob platí rovněž pro návštěvy hřbitovů (analogicky též kolumbárií).
  3. Nadále platí zákaz zpěvu více než 5 osob (usnesení vlády č. 1192, bod I., odst. 4, písm. b). S výjimkou členů domácnosti mají být nadále dodržovány rozestupy 2 metry, platí povinnost nošení roušek a používání dezinfekce.
  4. Nadále platí výjimka ze zákazu volného pohybu osob pro zajištění individuální duchovní péče a služby, kterou je možné poskytovat i jinde než v kostele.
  5. Uvedená opatření jsou vázána na nouzový stav a budou vládou upravována na základě tzv. Protiepidemického systému (PES).

V Praze dne 18. listopadu 2020

ThDr. Tomáš Butta, patriarcha - správce církve
Mgr. Jana Krajčiříková, tajemnice ÚR


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz