b_270_270_16777215_00_images_articles_wuch.jpg


Aktualizace podmínek konání bohoslužeb, dalších shromáždění a pastorační péče CČSH na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020
č. 1108 o prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu 2020

  1. Na základě výše uvedeného usnesení vlády se prodlužuje platnost veškerých předchozích opatření, přijatých z důvodu nouzového stavu a platných ke dni 30. října 2020, v rozsahu, v jakém byla přijata.
  2. Z tohoto důvodu tedy nadále až do odvolání platí zákaz volného pohybu osob a není možné konat veřejné bohoslužby ani jiná církevní shromáždění. Je možné připravovat on-line přenosy bohoslužeb, na kterých se v rámci výkonu zaměstnání mohou podílet více než 2 osoby, platí ovšem zákaz zpěvu více než 5 osob.
  3. Výjimka platí pro zajištění individuální duchovní péče a služby, kterou je možné poskytovat i jinde než v kostele. V případě neodkladné potřeby služby duchovního platí též výjimka pro zákaz vycházení v době od 21.00 do 5.00 hodin.
  4. Dále platí výjimka pro svatby a pohřby, kterých se může účastnit maximálně 10 osob, a pro návštěvy hřbitova. Analogicky je možné za dodržení předepsaných podmínek (nošení roušky, dezinfekce rukou a rozestupy nejméně 2 metry) v počtu maximálně 2 osob (s výjimkou členů domácnosti) navštěvovat kolumbária.
  5. Uvedená opatření se mohou měnit dle aktuální situace.

V Praze dne 2. listopadu 2020

ThDr. Tomáš Butta Mgr.;  patriarcha - správce církve
Jana Krajčiříková; tajemnice ÚR

pdfUsnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1108 o prodloužení nouzového stavu


Plánované události

sobota, 05 prosinec 2020; 20:00 -
Bohoslužba Mirovice
neděle, 06 prosinec 2020; 00:00
Praha - Holešovice, bohoslužba
neděle, 06 prosinec 2020; 09:00 -
Most, Litvínov, Bílina - bohoslužby
neděle, 06 prosinec 2020; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 06 prosinec 2020; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužby ve sboru kněze Ambrože
neděle, 06 prosinec 2020; 09:30 -
Bohoslužba Praha - Nové Město
neděle, 06 prosinec 2020; 10:00 - 17:00
Praha - Staré Město bohoslužba
neděle, 06 prosinec 2020; 10:00 -
Bohoslužba Sokolov
neděle, 06 prosinec 2020; 11:00 -
Zlín - on-line bohoslužba
neděle, 06 prosinec 2020; 15:00 -
Vlašim bohoslužba