b_270_270_16777215_0_0_images_articles_wuch.jpg


Aktualizace podmínek konání bohoslužeb, dalších shromáždění a pastorační péče CČSH na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020
č. 1108 o prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu 2020

  1. Na základě výše uvedeného usnesení vlády se prodlužuje platnost veškerých předchozích opatření, přijatých z důvodu nouzového stavu a platných ke dni 30. října 2020, v rozsahu, v jakém byla přijata.
  2. Z tohoto důvodu tedy nadále až do odvolání platí zákaz volného pohybu osob a není možné konat veřejné bohoslužby ani jiná církevní shromáždění. Je možné připravovat on-line přenosy bohoslužeb, na kterých se v rámci výkonu zaměstnání mohou podílet více než 2 osoby, platí ovšem zákaz zpěvu více než 5 osob.
  3. Výjimka platí pro zajištění individuální duchovní péče a služby, kterou je možné poskytovat i jinde než v kostele. V případě neodkladné potřeby služby duchovního platí též výjimka pro zákaz vycházení v době od 21.00 do 5.00 hodin.
  4. Dále platí výjimka pro svatby a pohřby, kterých se může účastnit maximálně 10 osob, a pro návštěvy hřbitova. Analogicky je možné za dodržení předepsaných podmínek (nošení roušky, dezinfekce rukou a rozestupy nejméně 2 metry) v počtu maximálně 2 osob (s výjimkou členů domácnosti) navštěvovat kolumbária.
  5. Uvedená opatření se mohou měnit dle aktuální situace.

V Praze dne 2. listopadu 2020

ThDr. Tomáš Butta Mgr.;  patriarcha - správce církve
Jana Krajčiříková; tajemnice ÚR

pdfUsnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1108 o prodloužení nouzového stavu


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz