b_270_270_16777215_0_0_images_articles_Domov_U_Spasitele2.jpg

Husitská diakonie se připojila k výzvě nevládních neziskových organizací v Česku - Nekašlejme na druhé! Výzvu, která má za cíl sjednotit občany k solidaritě v této nelehké době, podepsalo na šedesát organizací.

V jarní vlně šíření koronaviru čelily nevládní organizace náporu klientů a práci srovnatelné se středně velkou katastrofou. Situace se opakuje, jen s mnohem horšími čísly. Nemalá část společnosti v právě probíhající vlně přesto nedodržuje ani základní doporučení. Zlehčuje situaci, je unavená a frustrovaná z karantény na jaře, nedůvěřuje institucím nebo některým politikům, kterým vyčítá zmatečnou komunikaci a podcenění příchodu druhé vlny. Významnou roli hraje bezpochyby i finanční nejistota, do které vstupují a jejich výpadky v příjmech je proto třeba přiměřeně kompenzovat. Jsme svobodné organizace, které mohou mít vůči veřejným politikám tisíc a jednu výhradu, ale teď je potřeba táhnout za jeden provaz.

  • Vyzýváme k soucitu s těmi, které může vir připravit o život, nebo ponesou druhotné následky. Jde často o naše klienty: obyvatele domovů seniorů a klienty pečovatelských služeb, lidi bez domova, s psychickým nebo zdravotním hendikepem, sociálně slabší.
  • Vyzýváme proto k dodržování základních pravidel, o kterých víme, že fungují: nosme při kontaktu s druhými roušky, zdržme se v nejbližších týdnech sociálních kontaktů, vyhýbejme se větším skupinám, udržujme odstup dva metry, myjme si ruce a používejme dezinfekci, zavolejme lékaři, pokud pociťujeme příznaky onemocnění, využijme aplikaci erouska.cz
  • Sdílejte naši výzvu a podporujte své nejbližší. Pokud můžete, pomozte svým sousedům a lidem v okolí.

Celé znění výzvy najdete na https://www.husitskadiakonie.cz/nekaslejme-na-druhe/


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz