b_270_270_16777215_0_0_images_articles_550.jpg

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN ze dne 9. září 2020 je s účinností od 10. září 2020 povoleno konat bohoslužby a další církevní shromáždění za těchto podmínek:

   1. Vzhledem k povinnosti nosit roušku ve všech vnitřních prostorách musí mít ochranu úst a nosu všichni účastníci bohoslužeb, kromě okamžiku přijímání svátosti večeře Páně.. 
   2. Na základě uvedených výjimek lze dovodit, že duchovní, který slouží bohoslužbu, případně další osoby, které se na ní podílejí, roušku mít nemusí, doporučujeme však, aby duchovní roušku měl v době vysluhování svátosti večeře Páně.
   3. Maximální počty účastníků akcí zatím nebyly nově stanoveny, platí tedy nadále, že ve stejný čas se akce ve vnitřních prostorách může účastnit nejvýše 500 osob, ve vnějších prostorách nejvýše 1000 osob. V případě možnosti oddělených sektorů se počty osob počítají pro každý sektor zvlášť.

Nadále platí samozřejmě povinnost dezinfekce a také doporučujeme zachovávat odstup mezi účastníky.

V Praze dne 10. září 2020

ThDr. Tomáš Butta, patrarcha; Mgr. Jana Krajčiříková patriarcha tajemnice ÚR

Příloha: pdfMimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 9. září 2020


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz