b_270_270_16777215_0_0_images_articles_Sázava_Monastery_aerial_view_crop.jpg

Milé sestry, milí bratři,

přijměte POZVÁNÍ na XX. POUŤ NA SÁZAVĚ - ke 100. výročí CČSH -  "CELOCÍRKEVNÍ SETKÁNÍ NOVOKŘTĚNCŮ", které se uskuteční V SOBOTU 19.9.2020.

Letošní jubilejní ročník s sebou nese hojnost novinek i osvědčených bodů programu. Začínáme v 10.00 přímo na louce Cyrila a Metoděje na Sázavě  BOHOSLUŽBOU pod širým nebem - požádali jsme všechny bratry biskupy, aby se při této jedinečné příležitosti  100. výročí CČSH a současně XX. ročníku této celocírkevní poutě zúčastnili pod vedením bratra patriarchy a společně sloužili tuto bohoslužbu. 

Zbrusu novým bodem je ŠTAFETOVÝ BĚH EMILA A DANY ZÁTOPKOVÝCH O PUTOVNÍ POHÁR OPATA PROKOPA  v 11.30 a ještě také ve 13.30 h.  I v ÚÚR lze vytvořit alespoň jeden  5 členné tým - pod vedením bratra patriarchy? :-)  ( Požádali jsme také bratry biskupy, zda by za každou diecézi vytvořili alespoň jeden tým, který povedou. :-) Trať bude krátká, zúčastnit se může každý! 

Osvědčenou se stalo stolování AGAPÉ ve 12.00, kdy každý něco na společný stůl přiveze. (my zajistíme symbolicky chleba a víno - v obou skupenstvích :-) /vodu). Pokud každý účastník s sebou vezme byť jeden pokrm - slaný, či sladký, nají se všichni dosyta. Děkujeme! :-)  

Oblíbený se stal také kvíz o ceny, který naváže na stolování (cca mezi 12. 30 a 13.30), soutěžit lze v týmech ze štafet, či vytvořit nové týmy - třeba podle n.o., a pozor: TÉMA LETOŠNÍHO KVÍZU JE: 100 LET CČSH! :-) 

V tomto čase od 10.00 do 13.00 h. poběží VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI - letos na téma: Žít ve společném domě - obrázky se mohou zúčastnit i celostátní soutěže na toto téma, která bude vyhlášena při Modlitbě za domov 28.10. přenášené v přímé přenosu Českou televizí. (propozice k celostátní výtvarné soutěži jsou k dispozici u nás a byly odeslány do n.o.)

Novinkou bude i workshop Akademie techniky 4.0. a možná přijde i... robot! :-) Výtvarná soutěž i štafetový běh bude vyhlášen ve 14.00 h. a všichni si odnesou cenu! :-) (a nejlepší štafetový tým i putovní pohár opata Prokopa) 

Jsme rádi, že letos po čase opět vystoupí děti z Dětského domova Sázava, tentokrát to bude taneční vystoupení od 14.15 h. 

Závěrečný koncert od 14.30 do 16.00 Unplagged tria - Marek Vávra a učitelé z naší církevní husitské ZUŠ Harmonie -  kdo je zažil na setkání "novokřtěnců" Pražské diecéze, jistě se již nyní těšíte a všichni máme na co, neb bratři hrají nejrůznější styly od moravských lidovek po současné písně, často na přání, také pro děti, případně se budete moci i připojit. Je to vždy radost. 

V průběhu celého odpoledne bude probíhat zážitková hra na stanovištích pro děti a pro rodiče s dětmi. Letos chceme do zážitkové soutěže zapojit i stánky - rovněž novinka - prezentující vzdělávací, diakonickou, sociální, komunitní a další činnost CČSH. PRÁVĚ NYNÍ OSLOVUJEME VŠECHNA NAŠE STŘEDISKA A PROJEKTY -připravujeme současně borožurku s přehledem všech  těchto projektů.

Potvrzen máme zatím stánek diakonického střediska Nazaret, který bude opět prodávat své keramické výrobky. Poptáváme také  ze všech diecézí, zda by  vypravili alespoň  jeden stánek s prodejem toho, co v diecézi vzniklo - publikace, omalovánky, odznáčky, trička apod.  A rádi bychom tímto poptali k prodeji i publikace Blahoslav a IEP, děkujeme!

Poptali jsme opět také fair trade kávu a další a pro děti bude CUKROVÁ VATA! :-) 

Věříme a doufáme, že situace bude příznivá a budeme moci XX. Pouť na Sázavě ke 100. výročí CČSH - celocírkevní setkání "novokřtěnců"  uskutečnit  a to i díky Vám a Vaší účasti a také pomoci, děkujeme!

Za přípravný tým Pouti na Sázavě 

Hana Tonzarová, hl. koordinátorka

pdfPlakát ke stažení


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz