b_270_270_16777215_0_0_images_articles_mira_Čelákovice_2.jpg

V Čelákovicích se rozhodli ke slavnostnímu aktu uložení prsti z rodiště Dr. Karla Farského. Uložení a umístění desky se odehrálo v neděli 5. července, kdy se konala bohoslužba k uctění památky Mistra Jana Husa. A tak schrána k památce Mistra Jana Husa, která je v popředí západní zdi kostelní lodi, dostala po 40 letech svůj protějšek k památce Dr. Karla Farského. K události píše sestra farářka Mira Poloprutská.

V letošním jubilejním roce Církve československé husitské (CČSH) jsme si už v lednu připomněli, že u nás v Čelákovicích vznikla nová církev v květnu 1920. Těšili jsme se, že na výroční den 7. května v naší náboženské obci uspořádáme slavnost jako připomínku tehdejšího táboru lidu, kdy občané Čelákovic dostali pozvání ke vstupu do nové národní církve.

Plánované slavnosti měl předcházet výlet do Škodějova u Vysokého nad Jizerou, tedy do rodné obce prvního patriarchy CČSH, reformního katolíka a teologa, Dr. Karla Farského. Zde jsme chtěli u základů jeho rodné chalupy vyzvednout prsť k uložení ve schráně pod kazatelnou v našem Husově sboru.

b_270_270_16777215_0_0_images_articles_mira_Čelákovice_1.jpgb_270_270_16777215_0_0_images_articles_mira_Čelákovice_3.jpg

Vnější okolnosti nám však naše plány neumožnily realizovat. Vyzvednutí prsti jsme mohli skromně uskutečnit až 13. června, kdy se konala tradiční celocírkevní Pouť do Škodějova, při níž si odkaz Karla Farského připomínáme. Letos se konala nejen bohoslužba u lesní kaple vedená současným patriarchou Tomášem Buttou, ale následovalo ještě otevření přírodního areálu s třemi naučnými stezkami. Farského naučná stezka je věnována životu a dílu zdejšího rodáka. Interaktivní stezka Okna do duchovní krajiny naší země připomíná významné křesťanské osobnosti našich dějin a je určena hlavně dětem stejně jako stezka Živá voda, která názorně ukazuje význam vody pro krajinu a přibližuje život v lese. Na vzniku těchto stezek pro děti má značný podíl čelákovická výtvarnice Anna Radová.

Ke slavnostnímu aktu uložení prsti jsme zvolili neděli 5. července, kdy se konala bohoslužba k uctění památky Mistra Jana Husa, jehož jméno náš sbor nese. A tak schrána k památce Mistra Jana Husa, která je v popředí západní zdi kostelní lodi, dostala po 40 letech svůj protějšek k památce Dr. Karla Farského. Na plaketě je vyobrazena jeho rodná chaloupka, která se nám dochovala pouze na dobových fotografiích a malbách. Uložením prsti ze Škodějova do schrány pod kazatelnou, na které je Dr. Karel Farský vyobrazen, jsme zároveň symbolicky završili rozsáhlou, několikaletou rekonstrukci našeho sboru a jeho okolí.

Jsme vděčni všem dárcům, kteří nás při opravách v průběhu let finančně podpořili, ať už to byli jednotlivci nebo firmy, ale především Město Čelákovice a Pražská diecéze CČSH. Radujeme se, že Husův sbor takto kompletně opravený bude sloužit dalším generacím věřících i návštěvníkům koncertů a dalších programů. Věříme, že obnovení tohoto chrámu vybudovaného rukama přispěje k obnovení chrámu Ducha, jak praví Písmo – tedy, že přispěje k rozkvětu náboženského, společenského a kulturního života našeho města.


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz