b_270_270_16777215_0_0_images_22_Ivana_Noble_Kdo_je_člověk.jpg

Videozáznam prezentace knihy Kdo je člověk při stejnojmenném kolokviu dne 16. února 2022 v Emauzském klášteru. Hovoří Ivana Noble, Tomáš Halík, Ladislav Heryán. Moderuje: Pavel Hošek. Kniha Kdo je člověk?: Teologická antropologie ekumenicky - Ivana Noble, Zdenko Širka vyšla v roce 2021 v edici Karolinum. „Teologická antropologie ekumenicky nabízí z pohledu 18 autorů rozbor lidského bytí v mezioborové perspektivě, v jejímž středu je vztah člověka k Bohu.

Vedle teologické, filosofické a kulturní antropologie vychází z lingvistických, psychologických, sociologických, religionistických a dalších analýz důležitých pro charakteristiku lidské existence, které ve svém komplexním výsledku ukazují plastický portrét člověka jako dynamický průsečík mnoha dimenzí.“


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz