b_270_270_16777215_00_images_22_VinšVinohrady.jpg

Záznam přednášky ThDr. Petra Jana Vinše, člena Kabinetu starokatolické teologie HTF UK a generálního sekretáře Ekumenické rady církví ČR na téma „K čemu je ekumena aneb rady zkušeného aparátčíka“. Přednáškový cyklus Extenze 2022 byl pořádán ve spolupráci s Husitskou teologickou fakultou UK.