b_270_270_16777215_0_0_images_22_TJZ8afe5c_sss.jpg
Informace pro Církev československou husitskou

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR čj.: MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN ze dne 29. prosince 2021 platí s účinností od 3. ledna 2022 tato opatření v boji proti epidemii Covid-19, která se týkají činnosti církví:

  1. Konání bohoslužeb, stejně jako další shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím, již není specificky upraveno, nadále však platí doporučení nosit ochranu dýchacích cest, dodržovat rozestupy 1,5 m a dezinfekce u vchodu. Počet účastníků není omezen.
  2. Pro akce kulturního, sportovního, vzdělávacího a jiného obdobného charakteru platí, že již nejsou uznávány testy (s výjimkou např. osob s kontraindikací), ale pouze očkování nebo prodělání nemoci. Počet účastníků je omezen na maximálně 1000 osob. Organizátor je povinen kontrolovat splnění podmínek.
  3. Jednání orgánů právnických osob již také není specificky upraveno. Pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob a nejedná se o akci dle bodu 2 (spadají sem akce spolkové, kulturní, taneční, slavnosti apod. – tedy i všechny akce pořádané církvemi mimo bohoslužby), platí tyto podmínky:

• Akce se smí účastnit maximálně 100 osob
• Při účasti do 20 osob je akce bez omezení kromě povinnosti mít respirátor
Při účasti více než 20 osob platí stejné podmínky jako v bodě 2 (povinnost prokázat očkování nebo prodělání nemoci).
Výjimka platí pro pravidelné akce v neměnném kolektivu, kde organizátor vede evidenci o účastnících a kontaktech na ně (sem lze zahrnout i jednání orgánů církve)
Výjimka platí též pro svatby, pokud se jich neúčastní více než 30 osob, a pohřby, kde počet účastníků není omezen.

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ústřední rady CČSH

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha

Příloha: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR čj.: MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN ze dne 29. prosince 2021


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz