Záznam bohoslužby z neděle 19. 7. 2020 ve sborovém domě Betlém v Brně - Maloměřicí Církve československé husistké .