b_270_270_16777215_0_0_images_articles_boho_aka.jpg

Tradiční slavnostní bohoslužba k závěru letního semestru byla jako v posledních letech sloužena Husově sboru na Vinohradech. Kázal bratr patriarcha Tomáš Butta, liturgii sloužili bratr farář Daniel Majer a bratr spirituál Tomáš Novák. Na bohoslužbě se podíleli také studenti HTF UK, bydlící na bohoslovecké koleji ThDr. Karla Farského a další věrní návštěvníci studentských bohoslužeb. Pozdrav sestry děkanky Kamily Veverkové byl s omluvou účasti přečten.

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz