b_270_270_16777215_0_0_images_articles_snapshot_haltof.jpg

Slouží sestra farářka Lucie Haltofová a bratr farář Vlastimír Haltof. Z Písma svatého čte sestra Hanka Šišmová. Skutky 7, 55 – 60; Jan 14, 1 – 14


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz