b_270_270_16777215_0_0_images_articles_Filip_Štojdl.jpg

Poznávám Krista stejně jako Tomáš! Velikonoční kázání bratra biskupa Filipa Štojdla (téma 2. neděle velikonoční).

Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“ Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili. (Jan 20, 27.29) ...

„Ve své praxi potkávám nesmírně zraněné lidi, vždy mají pochybnosti o sobě, o tom, že jejich zranění (v církvi se tomu říká nešťastně hřích, nebo vina), že jejich zranění je nějak činí nečistými a nehodnými Boží milosti, setkání s Kristem. Těmto lidem se snažím v životě nějak poděkovat i sloužit, byť jen velmi nedokonale. Cítím uvnitř, že právě k nim jsem byl v životě přivolaný. Často ani netuší, co pro mne znamenají. Když ve zpovědi ukáží svůj probodený bok, ruce i nohy, tedy svou minulost, dovolí mi znovu spatřit Krista živého a skutečného.“

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz