b_270_270_16777215_0_0_images_articles_spol.jpg
Kazatelé, faráři a pastoři ze sborů různých církví v Horních Počernicích se zamýšlejí nad jednotlivými verši Žalmu 23. Vznikl tak unikátní ekumenický výklad tohoto žalmu spojený s ekumenickým poselstvím pro velikonoční svátky. 
 

 

Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz