Seznam článků

Bohoslužba je uvedena bratrem biskupem Janem Hradilem, který v úvodu seznamuje diváky s domem, který CČSH na Slovensku rekonstruuje pro svou potřebu. Bratr Libor Klenovský, duchovní CČSH ve Slovenské republice, slouží jako lektor, bratr biskup káže na téma Květné neděle.

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz