b_270_270_16777215_0_0_images_22_https__aworldofneighbours.org_wp-content_uploads_2022_02_Snurra.jpg

(pořádá Svět sousedství - evropská mezináboženská síť, založená švédskou arcibiskupkou Antje Jackelén)

"Týden sousedství" na pět dní shromáždí „lidi na cestě“( migranty a uprchlíky), přijímající komunity, představitele náboženství, politiky a institucí, novináře a badatele - i aktivisty všech věkových kategorií nad tématem „Udržet si lidskost“.
Pro všechny zájemce bude k dispozici široký výběr akcí. Proběhnou workshopy, semináře, filmové projekce a mnoho dalšího, uspořádané různými pořadateli po celé Evropě.

Těšíme se na Vás!

Od neděle do čtvrtka

Týden sousedství bude zahájen v neděli 20. 2. 2022 v 18 hodin středoevropského času. Úvodní slovo pronese švédská arcibiskupka Antje Jackelén, průvodkyně pořadem Týdne sousedů.

Od pondělí do čtvrtka, od jedné hodiny odpolední do večera si můžete vybrat z široké nabídky akcí – workshopů, seminářů, přednášek, filmových produkcí a přednášek na zásadní témata. Všechny události jsou online a jsou organizovány několika pořadateli z různých zemí.

Připojte se k nám na pět dní k navazování kontaktů a hlubokému ponoření se do nejnaléhavějších témat vztahujících se k migraci a hlavního tématu – „Udržet si lidskost“.

Společně za migranty a uprchlíky ve všech koutech Evropy

Organizace Svět sousedství se zaměřuje na posílení mezináboženských vztahů mezi aktéry, kteří vycházejí z víry a pracují s a pro „lidi na cestě“ – migranty a uprchlíky – v Evropě. Snažíme se tak tuto práci více propojit a zviditelnit.

Světový mír začíná u sousedů

Svět sousedství je evropská mezináboženská síť. Věříme, že mírumilovná globální koexistence začíná i v malém měřítku: praktikováním společného života s těmi, kdo jsou nám nejblíže.

Evropa je na křižovatce

Lidé mají tendenci hledat jednoduchá řešení, jako je obviňování druhých za vlastní problémy. Ale potřebujeme jedni druhé a jediná cesta k vyřešení problémů je cesta společná. Na tom, jak se rozhodnete jednat – záleží.
Proto chce Svět sousedství vytvářet sítě zdola, kde se lidé různého náboženství a původu mohou vzájemně podporovat a vzájemně se učit při svých setkáních s uprchlíky a migranty. Protože všichni jsme sousedé.

Přijímání pracovníků

Rozhodne se Evropa zůstat rozmanitou, humánní a vstřícnou společností – nebo se propadne zpátky k omezenému nacionalismu? Jedním z nejdůležitějších faktorů pro budoucnost bude posílení postavení odborníků na místní úrovni. Svět sousedství nyní nabírá 60 odborníků ve 22 zemích Evropy.

Vytváření skutečné změny

Odborníci z praxe, kteří jsou jednou nohou v reálném životě „lidí na cestě“ a druhou nohou v širším světě, jsou klíčovými aktéry; zajišťují, že uprchlíci a migranti budou mít "místo u stolu" s vedoucími představiteli, kteří rozhodují o jejich životech, což pro ně znamená naději ke změně od zoufalství, či beznaděje k sebeurčení.

Zdroj: https://aworldofneighbours.org/

Přeložila: Kateřina Vítková


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz