b_270_270_16777215_00_images_21_velikonoce2a1a.jpg

Dt. 8, 5: Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin, tvůj Bůh, vychovával, jako vychovává muž svého syna.
Ř 8, 11: Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá.

Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé na cestě životem, již druhou přípravu na Velkou noc prožíváme v nové situaci. Setkáváme se v omezené míře na bohoslužbách a v modlitbách promýšlíme všechno to nové, co přináší tento stav. Hospodin nás povolal do této doby a do tohoto místa, abychom se podělili o našich zkušenostech víry, o předávání dobra a boje o pravdu. Abychom lidem, kteří tápou a jsou obtíženi břemeny, ukázali, co znamená odpočinutí v Boží náruči.

Na fotografii je ještě Kristus v obrazu pátečního večera, ale po prožití Velkého Pátku přichází nádherný zázrak Vzkříšení! Ježíš je Vzkříšen, Ježíš zvítězil nad smrtí! Ježíš nám ukázal cestu.

Sestry a bratři, mí milí, mějme Hospodina ve svých srdcích. Jako provázel Izrael na cestě z Egypta, provází i nás, své děti. Svěřujme se i nadále do Jeho péče a děkujme mu dnes a denně za to, že nás miluje jako své děti a že nás provede všemi útrapami tohoto pozemského světa.

Radujme se, že Kristus je Vzkříšen, opravdu Vzkříšen.

David Tonzar
biskup pražský


Očekávané události a akce

neděle, 22 květen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 22 květen 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 22 květen 2022; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 25 květen 2022; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 29 květen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 29 květen 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 29 květen 2022; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 01 červen 2022; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 05 červen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 05 červen 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba