b_270_270_16777215_0_0_images_articles_stepan.jpg

Bratr farář Štěpán Klásek a sestra farářka Františka Pospíšilová zpívají píseň "Bojujte, bojujte dál" v aktuálním kontextu. Píseň známá také přes zpěvník Svítá (č. 17).

 

Bojujte, bojujte dál

Ref. Bojujte, bojujte dál, bojujte, bojujte dál, Pohleďte jen, v dálce svítá, pohleďte jen, dne nás vítá, bojujte, bojujte dál.

 

  1. Zpříma choďte, pozdvihněte hlavu, i když pro vás vavřín neroste, nechte mocným moc a slavným slávu, o jejich se přízeň neproste.
  2. Kdo se ani zlatem koupit nedá, nemlčí a s proudem nepluje, spravedlnost kdo ve světě hledá, v jedné řadě s námi bojuje.
  3. K útěku-li z boje chytrost radí, holubičí mějte prostotu. Opatrní buďte jako hadi, nezběhněte z cesty k životu.
  4. Bojujte, však pomstu nechte Pánu, on je soudce a sám určí trest. Prohraje, kdo ranou splácí ránu, k nenávisti kdo se nechá svést.
  5. Neusněte, ať vejdete zítra v zemi novou, v zaslíbenou vlast. Nocí ať vás vede příslib jitra, vládou temna nenechte se zmást.

pdfBojujte dál - noty a text ke stažení


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz