b_270_270_16777215_0_0_images_articles_3_HOMEPAGE_3.jpg

Husitská diakonie má nové webové stránky, které si zaslouží pozornost naší církevní veřejnosti. Věříme, že si díky těmto stránkám Husitská diakonie najde ještě větší známost a podporu u širší občanské veřejnosti. Kromě této webové stránky www.husitskadiakonie.cz je nyní Husitská diakonie také k nalezení na Facebooku

Husitská diakonie od roku 1996 pomáhá dětem, dospělým a seniorům. Ve své práci navazuje na rozsáhlou sociální činnost církve za první republiky a druhé světové války.

V tuto chvíli je součástí Husitská diakonie deset středisek včetně penzionu a denního stacionáře pro seniory, domova pro seniory, domácího hospicu či chráněných keramických a textilních dílen. Pomáháme pěstounským rodinám, věnujeme se poradenství, začleňování zdravotně a sociálně znevýhodněných do společnosti, provozujeme nízkoprahová centra i volnočasová aktivity pro všechny věkové kategorie. V rámci našich středisek pracuje řada sociálních pracovníků, zdravotních sester, lékařů a lékařek, psychologů, psychoterapeutů, duchovních a dalšího personálu.

V uplynulých dnech život našich středisek poznamenal koronavirus. Ale kdo mohl, pustil se do šití a distribuce roušek – v rámci Husitské diakonie jich byly ušity tisíce. Domácí hospic Athelas se stal sběrným místem, rouškoboxem, kam lidé z Písecka přinášeli roušky po tisících a roušky se dále distribuovaly do sociálních a zdravotních zařízení, mezi hasiče, policii, ale také do domácností a všude, kde bylo třeba. Do pomoci se zapojili také dobrovolníci, kteří jsou i běžně nedílnou součástí našich středisek.

Opatření v souvislosti s koronavirem zasáhla některá diakonická střediska i ekonomicky. Zejména chráněné dílny Domeček v Trhových Svinech a borovanský Nazaret. Střediska musela uzavřít obchody, nekonaly se velikonoční a řemeslné trhy, byla přerušena výroba. Podpořit je nyní můžete koupí jejich výrobků a v jihočeských Borovanech se v úterý 30. června koná také benefiční koncert na podporu Nazaretu. V krásných prostorách borovanského zámku a klášteru si navíc můžete v rámci dne otevřených dveří prohlédnout prostory naší dílny a večer vystoupí mimo jiné kapela Nezmaři. Domeček už znovuotevřel prostory Buškova hamru, kde si můžete dát občerstvení, a hlavně prohlédnout si expozici této unikátní zachovalé památky.

Aktuální informace o Husitské diakonii a všech akcích se nyní dozvíte na nově spuštěných webových stránkách www.husitskadiakonie.cz a na Facebooku.

 

diakonie diakonie diakonie


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz