b_270_270_16777215_0_0_images_articles_Radotin_-_modlitebna_Dr._Karla_Farskeho_-_CD.jpg

Původní introit Josefa Píchy, tolik typický pro liturgii CČSH, je doprovázen pohledem na zčeřenou hladinu vody, kde zdánlivě nic není. Zpěv evangelia o nanebevstoupení Páně (Sk 1,9-14; Tuháček, Pícha. Bohoslužebná kniha CČSH z r. 1952: Zpěv mužského sboru k obřadu zřízení biskupa patriarchy na s. CXLIX) je spojen s pohledem na domácí obec pražského Radotína.

Následuje střídavý zpěv proseb církve o Ducha svatého (Obřad Konfirmace: Tuháček, Pícha. Bohoslužebná kniha CČSH z r. 1952, s. 304), obraz ukazuje hladinu vody oživené, která se vzpíná žáru oslňujícího zdroji milosti (srv. Mk 1,16-20 a Chelčického Síť víry). Pohled do slunce lidskému oku nesnesitelný je spojen s přijetím zaslíbení nového Jeruzaléma (Zj 21,1-6), pohled do jinak skrytého budoucího naplnění biblických zaslíbení.

Za NO CČSH Praha Radotín: D. Hron, B. Rataj a M. Šefčík.

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz