b_270_270_16777215_0_0_images_21_21-07-29_Kostel_sv._Petra_a_Pavla.jpg

Ve dnech 8. - 17. 8. 2021 se v Broumově uskuteční již XXVIII. kurz varhaníků a zpěváků naší církve. Toto radostné a pro přihlášené účastníky podnětné již tradiční setkání vyvrcholí jejich veřejným koncertem, který se uskuteční v neděli 15. 8. 2021 od 15 hod. v děkanském kostele sv. Petra a Pavla v Broumově. V programu zazní varhanní skladby, sólové písně i sborové skladby.

Vstupné dobrovolné.  Téhož dne v 18 hod. doprovodí hudebně naši varhaníci a zpěváci bohoslužbu v klášterním kostele sv. Vojtěcha jako výraz poděkování katolické farnosti za propůjčení broumovských varhan, zazní Missa brevis J. M. Haydna. Poděkování patří také za finanční podporu kurzu diecézím CČSH v České republice a pomoc v organizaci kurzu Královéhradecké diecézi.


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz