Petr Wagner, duchovní v Čerčanech, vede on-line biblickou hodinu o 16. kapitole 1. knihy Samuelovy. Využívá knihu nizozemského reformovaného faráře Nico ter Lindena (1936-2018). Povídá se… o soudcích a králích, Eman 2018.


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz