b_270_270_16777215_0_0_images_21_arenberger.jpg

V opatřeních platných od 12. dubna 2021 došlo na základě mimořádného opatření MZ ČR čj. MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN ze dne 10. dubna 2021, které bylo potvrzeno usnesením vlády č. 375 ze dne 12. dubna 2021, ke změně v bodu týkajícím se shromažďování osob:

  1. Shromažďování osob je povoleno pouze v počtu maximálně 2 osob ve vnitřních i venkovních prostorách. Výjimkou je účast na svatbě nebo pohřbu, kde je možná účast maximálně 15 osob ve vnitřních prostorách.

Ostatní krizová opatření zůstávají do odvolání stejná (kromě úpravy zpěvu):

  1. Končí zákaz pohybu mezi okresy a zákaz nočního vycházení.
  2. Platí povinnost ve všech prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, ve veřejné dopravě, na nástupištích a v motorových vozidlech (s výjimkou osob z jedné domácnosti) nosit respirátor. Ve všech ostatních vnitřních prostorech a na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce i všude jinde, kde se vyskytují jiné osoby, než ze stejné domácnosti, platí povinnost nosit alespoň chirurgickou roušku (nestačí již látkové roušky).
  3. Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech je omezen velikostí daného prostoru, a to tak, že může být obsazeno maximálně 10 % míst k sezení.
  4. Platí povinnost dodržovat hygienická pravidla (použití dezinfekce, respirátor nebo alespoň chirurgická rouška, rozestupy v řadě, vyhýbání se tělesnému kontaktu, např. při pozdravení pokoje).
  5. Při bohoslužbách „nedochází k hromadnému zpěvu (výjimka pro oddělené zpěváky či sbor již v opatření není uvedena).
  6. Trvá možnost konání zasedání orgánů právnické osoby. Jednání se může účastnit maximálně 50 osob. V případě účasti více než 10 osob platí povinnost používat respirátory nebo chirurgické roušky (nikoliv pouze látkové), dodržovat rozestupy minimálně 2 metry a předložit potvrzení o negativním antigenním testu ne starší než 3 dny.

Uvedená opatření budou aktualizována a měněna podle vývoje situace.

Příloha: Příloha č. 4 usnesení vlády ze dne 12. dubna 2021 č. 375

Mgr. Jana Krajčiříková - tajemnice ústřední rady CČSH
ThDr. Tomáš Butta - patriarcha-správce církve


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz