b_270_270_16777215_0_0_images_21_deposit-pcr-test-koronavirus-covid-epidemie-1.jpg

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví z 22. března 2021 (viz příloha č. 1) se nově povinné testování zaměstnanců vztahuje i na církve.

 1. Na koho se testování vztahuje: Jedná se o všechny nestátní neziskové organizace včetně církví, c.p.o. a účelových zařízení církví, které mají alespoň jednoho zaměstnance. Testování se vztahuje též na pracovníky na DPP či DPČ či mají k církvi jiný pracovněprávní vztah. Testování doporučujeme též bohoslovcům.
 2. Od kdy platí povinné testování: Od úterý 6. dubna 2021 nebude možná osobní přítomnost zaměstnance na pracovišti, pokud nebude mít negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Test nesmí být starší 7 dnů, takže s testováním se má začít od 30. března 2021. Testy je nutné každých sedm dnů opakovat.
 3. Testy jsou pro všechny zaměstnance povinné s těmito výjimkami – test nemusí podstoupit osoby:
  • které prodělaly nemoc COVID-19, nejeví žádné příznaky a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů.
  • které mají vystavený certifikát MZ o ukončeném očkování proti COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů.
  • které po dohodě s nadřízeným pracovníkem výhradně vykonávají práci na dálku (home office).
 4. Postup testování:
  • Každý duchovní a zaměstnanec CČSH se počínaje 30. březnem 2021 podrobí antigennímu testu, plně hrazenému zdravotní pojišťovnou, v dostupném odběrovém místě. Doporučujeme včas se registrovat tak, aby první test nebyl dne 6. dubna 2021 starší než 7 dnů, a poté vždy po 7 dnech.
  • Pokud není veřejné antigenní testování v daném místě a čase k dispozici, podrobí se zaměstnanec testu určenému k samotestování (jejich seznam – viz příloha č. 2). Náklady na tyto testy hradí na základě platného dokladu náboženská obec, diecéze a ústředí.
  • Výsledek testu (potvrzení z odběrového místa, případně fotografii výsledku samotestu) zaměstnanec každý týden zašle e-mailem příslušné kontaktní osobě (viz níže).
  • V případě pozitivního testu je zaměstnanec povinen bezodkladně se odebrat do místa svého bydliště, ohlásit výsledek příslušné kontaktní osobě zaměstnavatele a svému praktickému lékaři nebo hygienické stanici.
  • Kontaktní osoby pro jednotlivé složky církve:
   • Brněnská diecéze: sestra Michaela Kubíčková
   • Královéhradecká diecéze: sestra Jana Pechancová
   • Olomoucká diecéze: bratr Martin Klofáč
   • Plzeňská diecéze: sestra Marta Čechová
   • Pražská diecéze: sestra Martina Hájková
   • Ústředí a c.p.o.: bratr Aleš Ptáček
 5. Testování je pro všechny (až na výjimky dle bodu 3) povinné. V případě, že se zaměstnanec nenechá testovat, není nadále možné, aby vykonával duchovenskou činnost (bohoslužby, pastorační činnost a další) či jiné zaměstnání. Po dohodě s biskupem či jiným nadřízeným pracovníkem je možné v mimořádných případech domluvit práci z domova (home office), dovolenou či neplacené volno. Nedojde-li k dohodě, vzniká překážka práce na straně zaměstnance, za kterou nenáleží náhrada mzdy. V případě kontroly hrozí i pokuty.
 6. V případě nákupu testů, určených k samotestování, přispívají zdravotní pojišťovny (nevztahuje se na DPP) částkou 60,- Kč na jeden test (maximálně na 4 testy pro jednu osobu měsíčně). Příslušné seznamy budou pojišťovnám  každý měsíc zasílány hromadně z ústředí církve (zajišťuje br. Aleš Ptáček ve spolupráci se ses. Renatou Možnou). Pro evidenci je třeba na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. zaslat kopii dokladu o nákupu testů a sdělit tyto údaje: jméno
  osoby, datum testu, jeho výsledek a cenu testu. Originál dokladu o nákupu testů je třeba uschovat pro případnou kontrolu ze strany pojišťovny. Prostředky od pojišťoven budou následně převedeny plátcům.
 7. Nákup ochranných pomůcek, respirátorů a dezinfekce proplácí na základě platných dokladů náboženská obec, diecéze a ústředí.
 8. Pro případné dotazy a další informace kontaktujte tajemnici ÚR, sestru Janu Krajčiříkovou, tel. 724 141 988, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 9. Tento postup bude po jednom měsíci vyhodnocen a případně upraven.

Příloha č. 1 – Mimořádné opatření MZ ze dne 22. března 2021
Příloha č. 2 – Seznam antigenních testů, určených k samotestování

Mgr. Jana Krajčiříková; tajemnice ústřední rady CČSH
ThDr. Tomáš Butta; patriarcha-správce církve


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz