b_270_270_16777215_0_0_images_articles_wuch.jpg

Aktualizace podmínek konání bohoslužeb, dalších shromáždění a pastorační péče CČSH na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2020 č. 1262 o přijetí krizového opatření

1. Na základě výše uvedeného usnesení vlády se s účinností od 3. prosince 2020 do 12. prosince 2020 v důsledku přechodu do stupně 3 Protiepidemického systému (PES) mění podmínky pro konání bohoslužeb, dalších shromáždění církve a pastorační péče takto:
Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech je omezen velikostí daného prostoru, a to tak, že může být obsazeno maximálně 30 % míst k sezení, účastníci s výjimkou členů domácnosti dodržují rozestupy minimálně 2 metry, po většinu času sedí na sedadlech a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.
2. Společný zpěv ve vnitřních prostorech je omezen počtem maximálně 10 osob.
3. Účast na svatbě či pohřbu a následné hostině je omezena počtem maximálně 30 osob.
4. Již neplatí noční zákaz vycházení.
5. Hromadné akce jiné než bohoslužby (například tedy i zasedání rad starších, biblické hodiny apod.) jsou omezeny počtem 10 osob ve vnitřních prostorech a 50 osob ve vnějších prostorech.
6. Vzhledem k otevření škol je již možné konat výuku náboženství.
7. Uvedená opatření jsou vázána na nouzový stav a budou vládou upravována na základě tzv. Protiepidemického systému (PES).

V Praze dne 1. prosince 2020

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha - správce církve

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ÚR

 

Přílohy:
pdfUsnesení vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2020 č. 1262 o přijetí krizového opatření
pdfTabulka se stupni opatření podle Protiepidemického systému (PES)


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz