b_270_270_16777215_0_0_images_articles_p202010120964601_201012-224717_ako.jpg

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č.1102 a č.1103 o přijetí krizového opatření v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu

  1. Od 28. října do 3. listopadu 2020 je v rámci nouzového stavu novým nařízením zákaz vycházení v době od 21.00 do 5.00 hodin s tím, že výjimka z tohoto nařízení se týká "neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů." Duchovní služba je jedním ze zákonem chráněných zájmů, v případě neodkladné potřeby (duchovní posila umírajícího) tedy na službu duchovního lze aplikovat tuto výjimku.
  2. V druhém nařízení č. 1103 (o omezení maloobchodu a služeb) je stále přítomen zákaz zpěvu více než 5 osob, přičemž 5 osob se může sejít jen v rámci výkonu zaměstnání, jinak platí omezení na 2 osoby – beze změny oproti poslednímu nařízení.
  3. Přijatá krizová opatření stále nedovolují konání veřejných bohoslužeb ani jiných církevních shromáždění – jednání rad starších, biblických hodin a podobně. V platnosti zůstává i výjimka pro svatby a pohřby, kterých se může účastnit maximálně 10 osob.
  4. Pro pracovníky církevních ústředí a dalších orgánů může být relevantní nařízení „využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště."

V Praze dne 27. října 2020


ThDr. Tomáš Butta; patriarcha-správce církve
Mgr. Aleš Ptáček; zastupující tajemnici ÚR

Přílohy: Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020
pdfč. 1102 o přijetí krizového opatření
pdfč .1103 o přijetí krizového opatření


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz