b_270_270_16777215_0_0_images_articles_Setkání_mladých_nevysychej_odlozeno.jpg

Vzhledem k situaci pandemie COVIDU-19 ústřední rada na návrh bratra biskupa Pavla Pechance a koordinátorky ses. Evy Vymětalové Hrabákové v hlasování per rollam č. 72/2020 dne 18. září schválila přesunutí celocírkevního setkání mladých CČSH a jejich přátel, které se mělo konat 25. – 27. 9. 2020 v Hradci Králové, na rok 2021. Eva Vymětalová je referentka duchovní péče o děti a mládež při Úřadu Ústřední Rady CČSH.


Milí přátelé,

ačkoliv pořadatelský tým vynaložil velké úsilí profesionálně zajistit podmínky na setkání tak, aby mohla proběhnout bezpečně i v současné epidemiologické situaci (např. jsou zajištěny pro všechny účastníky respirátory FFP2, které jsou určeny zdravotníkům k užívání v tzv. "covid zónách", tzn. v zařízeních, kde dochází k přímému kontaktu s pozitivním pacientem, nebo také precizní průběžná desinfekce prostor apod.) z moci úřední se setkání nemůže konat.

Mrzí nás to, jsme si vědomi toho, že touha po společenství je velká, a proto jsme také investovali mnoho energie do zajištění bezpečnosti na konání akce.

Přejeme všem pokoj v duši i srdci. A hlavně napojení na Pramen života, který na síle neztrácí.

Těšíme se na setkání příště.

S laskavými pozdravy
Irena Marková

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz