b_270_270_16777215_0_0_images_articles_Praha-Dejvice_2018_Foto_K._Cudlín_02.jpg

Před sto lety byla státem schválena Církev československá husitská

Církev československá husitská si během celého letošního roku připomíná 100. výročí od svého vzniku. Dne 15. září 2020 se uskuteční v Husově sboru v Praze 6 - Dejvicích (Wuchterlova 5) od 18.00 hodin Slavnostní setkání k 100. výročí Církve československé husitské. V tento den, právě před 100 lety, byla tehdejší vládou Československé republiky oficiálně uznána.

Tato novodobá křesťanská církev navazující na odkaz Jana Husa a české reformace si připomenula své 100. výročí již 11. ledna 2020 při slavnostní bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze, kde byla před sto lety vyhlášena. Této bohoslužby ke 100. výročí Církve československé husitské se účastnili významní tuzemští i zahraniční hosté, církevní představitelé, rektoři, politici a významné osobnosti kulturního a společenského života.

Původně plánované Slavnostní shromáždění se mělo konat 1. června 2020 v Národním domě na Smíchově, kde došlo k rozhodnutí reformních katolických kněží v čele s dr. Karlem Farským založit novou církev. Z důvodů karantény kvůli koronavirovému nebezpečí se toto plánované červnové shromáždění nemohlo uskutečnit.

Proto se přípravný tým ke 100. výročí Církve československé husitské rozhodl najít nové datum i místo pro uskutečnění Slavnostního setkání, byť i v menším počtu účastníků, a tím se stalo 15. září jako den státního uznání nově založené církve před 100 lety. Za místo Slavnostního setkání byl zvolen Husův sbor Církve československé husitské v pražských Dejvicích, kde sídlí ústředí církve a konají se zde synody a církevní sněmy.

b_270_270_16777215_0_0_images_articles_Praha-Dejvice_2018_Foto_K._Cudlín_08.jpgV rámci Slavnostního setkání k 100. výročí Církve československé husitské se 15. září od 18.00 hodin v Husově sboru v Praze 6 - Dejvicích rozezní rekonstruované varhany. Bude představena publikace a výstava „Sbory Církve československé husitské – architektonické dědictví našich regionů“, připravená ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým. Prezentována bude též jubilejní publikace „Biografický slovník CČSH“. Patriarcha ThDr. Tomáš Butta předá pamětní medaile. V závěru zazní skladby v podání souboru Musica Bohemica pod vedením Jaroslava Krčka. Slavnostní setkání k 100. výročí Církve československé husitské podpořilo Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy a Městská část Prahy 6. Početně omezený charakter celé této akce je dán opatřeními proti šířící se pandemii.

Patriarcha ThDr. Tomáš Butta ve svém slově k této příležitosti připomenul poslání církve: „Naše letošní výročí není jen historická vzpomínka, ale je pro nás příležitostí znovu si uvědomovat, jaké je poslání Církve československé husitské v naší přítomné době. O Církvi československé husitské věříme, že vznikla z Boží vůle a milosti, aby do jedné, svaté, obecné Boží církve byli přivedeni ti, kteří by jinak byli ztraceni v nevíře a v beznaději.“ „Jako církev nejsme pro lidi dokonale věřící, naopak jsme pro ty, kteří mají s vírou problémy, pro ty, kteří by se jinak mohli minout s Ježíšem Kristem. Takové lidi naše církev oslovovala ve svých počátcích a může je oslovovat i dnes.“ „Když selhávají naděje a různé optimistické vize se hroutí, Bůh před námi otevírá novou naději a používá si k tomu i naši církev.“


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz