b_270_270_16777215_0_0_images_articles_Setkání_mladých_nevysychej.jpg

Pozvánka na dvanáctý ročník Setkání mladých CČSH a jejich přátel. Průvodním sloganem "Nevysychej" apeluje setkání na to, neztrácet motivaci a neztrácet napojení na Krista, neb "U Tebe je pramen života (Žalm 36, 10)", letošní motto. 

Cílem setkání je prožít příjemný víkend mezi mladými křesťany a křesťankami, duchovně se občerstvit, prožít modlitby a bohoslužbu v novém, poznat kamarády a navázat nové kontakty při neformálním setkávání, ale i poslechnout si zajímavé názory na přednáškách a polemizovat s nimi při diskuzích, zúčastnit se přímého dialogu vzájemně rozdílných lidí.

Více informací a přihláška zde. Facebooku sledujte událost zde.


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz