b_270_270_16777215_0_0_images_articles_Mladí_CČSH.jpg

Nová facebooková stránka ‚mladých věřících‘ členů a sympatizantů CČSH. Na stránce je to popsání záměru této stránky: „Jsme skupina mladých věřících z různých míst, s různými názory i pestrým pohledem na svět. Spojuje nás víra v Krista a sympatie k Církvi československé husitské. Někteří jsme se do této církve už narodili, další jsme ji přijali za svůj domov a někteří stále hledáme své místo. Spolu je nám fajn a tahle stránka slouží ke sdílení událostí a propojování lidí offline i online. Církev československá husitská je náboženské společenství reformního proudu, vycházející z tradice starokřesťanské i odkazu reformace. Je postavená na aktivní spolupráci duchovních a laiků, kteří poskytují duchovní oporu. Kromě pravidelných bohoslužeb se věnujeme zejména pastorační a diakonické práci. Svou víru žijeme nejen v “církevním prostředí”, ale ve svém každodenním životě, ve škole, v zaměstnání, kdekoliv. Věříme, že opravdovost duchovních hodnot se prověřuje právě v činech, které stojí mimo klasické “mantinely” církve.

Jako mladí Církve čs. husitské se pravidelně i nahodile setkáváme na víkendových akcích, pravidelných setkáních mládeže, při aktivní pomoci slabším ve společnosti. Svou víru vidíme dle následování Kristova Evangelia jako radost, sdílení ve společenství i službu.

Upřímně zveme ke sdílení duchovních otázek a potřeb.“

Facebooková stránka zde: https://www.facebook.com/mladiccsh/  (Pozor, nezaměnit se starší facebookovou skupinou: https://www.facebook.com/groups/257569987619623/)


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz